PBSG i Centralny Ośrodek Informatyki podpisały umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie

2012-04-06

PBSG i Centralny Ośrodek
Informatyki podpisały umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie
przygotowania i zarządzania realizacją projektu ITSM
.

coi_logo Przedmiotem umowy jest:

 • doradztwo w zakresie
  prowadzonych prac projektowych w oparciu o najlepsze praktyki ITIL oraz
  doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań ITSM.
 • merytoryczne wsparcie w
  procesie wdrażana nowego systemu ITSM
   

PBSG
Sp. z o.o. zostało wybrane w konsorcjum z CT Partners SA.

Zakres umowy obejmuje:

Zadanie
I Określenie wymagań dla nowego systemu ITSM
:

 1. Uszczegółowienie celów i ograniczeń dla wdrożenia systemu ITSM
 2. Opracowanie wymagań dla systemu ITSM
 3. Opracowanie szczegółowego Planu Projektu

Zadanie
II Analiza procesów COI pod katem nowego systemu ITSM
:

 1. Opracowanie dokumentu określającego oceny przepływ procesów ITSM w
  organizacji
 2. Opracowanie dokumentu mapy zmian w aktualnych oraz nowych procesach ITSM
 3. Opracowanie rekomendacji dot. Zmian organizacyjnych w COI, wymaganych do
  właściwego wdrożenia nowych procesów
 4. Opracowanie zasad współpracy z dostawcami zewnętrznymi poprzez system
  ITSM

Zadanie
III Opracowanie dokumentacji procesowej dla wdrażanej do ITSM aplikacji
:

 1. Aktualizacja procedury zarządzania incydentami
 2. Aktualizacja procedury zarządzania zmianami
 3. Aktualizacja procedury zarządzania konfiguracją
 4. Aktualizacja procedury zarządzania problemami
 5. Aktualizacja procedury zarządzania wiedzą
 6. Aktualizacja procedury zarządzania poziomem usług
 7. Dostosowanie systemu do wymagań Katalogu Usług dla aplikacji CEPiK

Zadanie
IV Nadzór merytoryczny nad implementacją opracowanej dokumentacji procesowej w
systemie ITSM

Centralny
Ośrodek Informatyki (COI), jako instytucja gospodarki budżetowej, działa na
podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzenia Nr 48 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.11.2010 roku.

Przedmiotem
podstawowej działalności COI jest odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra Spraw
Wewnętrznych (MSW) usług, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych
w zakresie prowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) oraz Centralnej
Ewidencji Kierowców (CEK), w tym systemu informatycznego Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).

COI
świadczy również usługi na rzecz MSW i innych podmiotów publicznych, w zakresie
budowy, rozwoju i eksploatacji systemów teleinformatycznych.