PBSG EXATEL ISO 27001

PBSG podpisała umowę z firmą EXATEL SA w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych

EXATEL należy do czołówki operatorów telekomunikacyjnych. Świadczy usługi dla klientów biznesowych i administracji państwowej na najwyższym europejskim poziomie. Koncentruje się na usługach telekomunikacyjnych dla biznesu, w tym dla operatorów polskich i zagranicznych, a także instytucji publicznych. Spółka  jest pierwszym operatorem alternatywnym. Linie usługowe obejmują: transmisję danych, dzierżawę łączy, usługi głosowe, internetowe, a także hosting i kolokację. Podstawowym obszarem kompetencji jest zapewnienie transmisji danych, w tym szczególnie usług VPN (Virtual Private Network), w oparciu o nowoczesne sieci IP MPLS (Multi-Protocol Label Switching), których EXATEL jest prekursorem na polskim rynku.

Zakres podpisanej umowy obejmuje:

 • Diagnoza przedwdrożeniowa
  • analiza dokumentacji
  • audyt wstępny
  • opracowanie raportu
 • Szkolenia
  • szkolenia dla kierownictwa
  • szkolenia dla Grupy Wdrożeniowej
 • Zarządzanie ryzykiem
  • opracowanie metodyki analizy ryzyka
  • opracowanie klasyfikacja informacji
  • opracowanie analizy ryzyka
  • opracowanie
  • planów postępowania z ryzykiem
 • Budowa dokumentacji
  • opracowanie dokumentacji w zakresie SZBI i Ochrony Danych Osobowych
 • Wdrożenie systemu
  • szkolenia z dokumentacji dla kluczowych pracowników
  • szkolenie dla audytorów wewnętrznych
 • Doskonalenie systemu
  • nadzorowanie realizacji audytów wewnętrznych
  • udział w ponownej ocenie ryzyka oraz przeglądzie zarządzania
 • Asysta w certyfikacji

Aktualnie EXATEL zarządza najnowocześniejszą w Polsce światłowodową siecią szkieletową o długości prawie 20 tys. km, o przepustowości sięgającej 320 Gb/s i punktach styku z sieciami ponad 30 globalnych operatorów na granicach Polski, umożliwiającymi transfer danych, tranzyt i terminowanie ruchu głosowego przechodzącego przez Europę Centralną. Współpraca z operatorami międzynarodowymi pozwala zaoferować szybki dostęp do zasobów globalnej sieci Internet. Ponad 500 węzłów sieci daje „pokrycie” kraju odpowiadające kluczowym obszarom z punktu widzenia potrzeb biznesu (ok. 400 miast i miejscowości).

Głównym akcjonariuszem jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Powstał z połączenia dwóch polskich operatorów telekomunikacyjnych (2004 r.) o ponad 10-letniej tradycji: Tel-Energo i Telbanku. Do grona Klientów Spółki należy ponad 1500 dużych i
średnich firm w Polsce reprezentujących różne sektory gospodarki m.in.: finanse i bankowość, energetykę, przemysł, a także krajowych i zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych.