2007-10-03

Zarządzanie
ryzykiem i ciągłością działania podstawą wdrażana zintegrowanych systemów
zarządzania – eksperci PBSG komentują podstawową strukturę wymagań PAS 99.

 

Wiele  organizacji
wdrożyło lub jest w trakcie wdrażania formalnych systemów zarządzana w oparciu
o międzynarodowe wymagania lub specyfikacje, do których należą ISO 9001, ISO
14001, ISO/IEC 27001, ISO 220000, ISO/IEC 20000, OHSAS 18001, czy BS 25999.
Większość z nich podlega mechanizmom większej lub mniejszej integracji, co
widoczne jest w oddzielnym lub zintegrowanym działaniu tych systemów na
poziomie operacyjnym i strategicznym. We wszystkich systemach zarządzania
zbudowanych w oparciu o standardy miedzynarodowe istnieje kilka wspólnych
elementów, które mogą być zarządzane w sposób zintegrowany. W związku z tym,
opracowano specyfikację wspólnych wymagań dla jednolitego systemu
zintegrowanego – PAS 99…więcej >>