SPOTKANIE PRAKTYKÓW: ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe
Warszawa, 7 czerwca 2017, Warsaw Trade Tower

Panel BCM 2017 rozpocznie się za:

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Dodaj wydarzenie do swojego kalendarza

Add to My Calendar 2017-06-07 09:30:00 2017-06-07 15:00:00 Europe/Warsaw Panel BCM 2017 Spotkanie praktyków: ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa PBSG katarzyna.witaszak@pbsg.pl
Cel

Celem wydarzenia jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, zapoznania uczestników z dostępnymi rozwiązaniami, oraz zachęceniu do wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń i budowania sieci specjalistów odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości w jednostkach publicznych i sektorze prywatnym.

Wydarzenie przygotowywane jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie organizatorów w budowie i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego oraz rozwiązania funkcjonujące w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne stąd spotkanie będzie miało charakter panelowo-warsztatowy.

Panel BCM ma być nie tylko spotkaniem specjalistów, lecz ma stanowić impuls do szerszej integracji, wymiany doświadczeń, dzielenia się najlepszymi praktykami i budowania nowych standardów.

 

 

 

 

Otwarcie panelu i przywitanie gości

by Michał Matuszewski (PBSG Sp. z o.o.)

09:30

Trwałość organizacji – kolejny krok w zarządzaniu ciągłością działania

by Hubert Łabęcki (Grupa ds. BCM, Forum Technologii Bankowych ZBP)

09:45

Aspekty wdrażania i utrzymania systemu zarządzania ciągłością działania w instytucjach finansowych w Polsce

by Hubert Konopacki

10:25

Networking Break

10:50

Czy warto wyoutsourcować obszar BCM?

by Maciej Wiśniewski (PBSG Sp. z o.o.)

11:10

Strategia wyjścia z relacji z dostawcą kluczowych usług

by Łukasz Śledzikowski (ING Bank Śląski S.A.)

11:50

10 praktyk DRI – przeszłość i teraźniejszość (sesja wideo)

by Chloe Demrovsky (DRI - Disaster Recovery Institute), Maciej Wiśniewski (PBSG Sp. z o.o.)

12:45

Rola ciągłości działania w obszarze IT spółki energetycznej

by Paweł Żbikowski (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)

13:00

Podziękowanie uczestnikom i zakończenie panelu

by Michał Matuszewski (PBSG Sp. z o.o.)

13:40

Lunch + networking

14:00
Prelegenci
Patronat

Patroni honorowi

RCB

FTB

Patroni merytoryczni

dri_international_logo

Patroni technologiczni

pobrane-2

Patroni medialni

ciz_logopobrane
Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza „Procedura aktywacji” lub przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: firma@pbsg.pl.

2. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną na adres poczty podany w zgłoszeniu.

3. Udział w konferencji jest bezpłatny dla maksymalnie dwóch osób z tej samej organizacji. Dla każdego kolejnego uczestnika z danej organizacji cena wynosi 99 zł netto.

4. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem konferencji i wymaga formy pisemnej (faks).

5. W przypadku odwołania uczestnictwa później niż 3 dni robocze przed konferencją, uczestnik zostanie obciążony kwotą 99 zł.

6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie uczestnika kwotą 99 zł.

7. W trakcie konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień, a także wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach oraz na stronach www.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konferencji z przyczyn niezależnych.

 

 

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

location-icon

ADRES

Warsaw Trade Tower

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

email-icon

KONTAKT

Katarzyna Witaszak

+ 48 697 001 137

katarzyna.witaszak@pbsg.pl

email-icon

ORGANIZATOR

 PBSG Sp. z o.o.

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

back to top