Znajdź nas na:

fb
linkedin_logo
you tube logo
logo twitter

Kim jesteśmy?

PBSG jest ekspercką firmą doradczą. Dywersyfikacja rozwijanych produktów pozwala na tworzenie atrakcyjnej i kompleksowej oferty doradczej wspartej własnymi i obcymi rozwiązaniami informatycznymi.

Dążąc do realizacji swojej wizji, PBSG maksymalizuje swą wartość poprzez:

 • zarządzanie grupami produktów doradczych, z których każda we własnym zakresie realizuje strategię maksymalizacji wartości opartą na stałym różnicowaniu oferty spółki oraz

 • oraz osiągnięcie przyrostu wartości dzięki wykorzystaniu efektów synergii w obrębie grup produktów doradczych oraz poprzez tworzenie usług dedykowanych dla segmentów i sektorów rynku, zapewniających najwyższy poziom wartości.

Źródłem sukcesów PBSG, a także ważnym czynnikiem skuteczności realizacji strategii spółki w przyszłości jest unikalne połączenie ambicji zespołu konsultantów z doświadczeniem i profesjonalizmem menedżerów zarządzających poszczególnymi produktami, wchodzącymi w skład oferty spółki, jak również z doświadczeniem ekspertów zewnętrznych na stałe współpracujących z PBSG.

Jesteśmy pierwsi:

 1. Wdrożenie i certyfikacja  w KGHM wymagań normy ISO 20000 – Zarządzanie jakością usług IT


 2. Wdrożenie i certyfikacja systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001 w PKO Bank Polski SA.


 3. Wdrożenie i certyfikacja jednego z pierwszych na świecie systemów zarządzania ciągłością działania wg BS 25999 (obecnie ISO 22301) w PKO Bank Polski SA


 4. Tłumaczenie i wydanie polskiej edycji COSOII Korporacyjne  Zarządzanie Ryzykiem.


 5. Tłumaczenie i wydanie normy ISO 31000 – System Zarządzania Ryzykiem przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Eksperckie doświadczenie:

Projektując i wdrażając coraz bogatszą ofertę produktów i usług doradczych, spółka uzyskuje stały rosnący poziom zaawansowanych projektów pozwalających na zwiększanie kompetencji oraz rozwój  w oparciu o zastosowanie nowych technologii.

Co robimy:

PBSG jest sumą doświadczenia zawodowego skupionych wokół niej konsultantów, a przez to jedną z wiodących firm w zakresie konsultingu zarządczego.

Długoletnia obecność na rynku usług konsultingowych, odniesione sukcesy stanowią podstawę i są gwarancją najwyższej jakości usług. Obecnie z PBSG na stałe współpracuje kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych.

Wynika to z przyjętej strategii polegającej na koncentracji na doradztwie zarządczym i informatycznym. Od momentu rozpoczęcia działania, PBSG wypracowuje silną pozycję w pięciu głównych obszarach:

 • zarządzania ryzykiem

 • bezpieczeństwo informacji i aktywów organizacji,

 • konsultingu strategicznego i procesów,

 • zarządzania IT

 • zarządzania ciągłością działania.

Nasze motto

Doradzamy dostarczając pełen zakres rozwiązań. Każde nasza propozycja wiąże się z innowacją w danej dziedzinie. Wierzymy, że tylko w ten sposób Klient otrzymać może od nas największą wartość.

Dane firmy

Adres:

PBSG SA ul. Szyperska 14,
61- 754 Poznań

Numer telefonu:

+48 61 8261152

Numer faksu:

+48 61 8260187

Mail:

firma@pbsg.pl

NIP:

783-161-22-58

REGON:

300251974

KRS:

0000687277

KRS:

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
kapitał zakładowy 200 000,00 zł wpłacony w całości