Nowa jakość w procesie certyfikacji

Nowa jakość w procesie certyfikacji… 

Wiele tysięcy certyfikowanych organizacji na świecie i ich klienci otrzymują dziś korzyść w postaci nowego standardu zwiększającego zaufanie dla przeprowadzanych procesów certyfikacji – ISO/IEC 17021:2006, Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Norma określa rygorystyczne wymagania kompetencyjne, a także wymagania związane z zachowaniem bezstronności dla wszystkich jednostek przeprowadzających audity certyfikujące. Opracowanie nowej normy związane jest z dynamicznym rozwojem systemów zarządzania w organizacjach i ich integracją już nie tylko na poziomie norm ISO 9001 i ISO 14001,  ale również z ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), ISO 22000 (system zapewniania bezpieczeństwa żywności) czy ISO 28001 (system bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw).