NEWAG

Newag to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego.

NEWAG S.A jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Newag S.A.

Zatrudnienie

Zatrudnienie

1 500

Branża

Branża

Produkcja

Produkty z oferty klienta

Produkty z oferty klienta

Elektryczne zespoły trakcyjne

Lokomotywy elektryczne

Modernizacja lokomotyw spalinowych

Lider ERM

Lider ERM

To wdrożenie uzyskało tytuł Lidera ERM

Czego oczekiwał klient?

Klient poszukiwał doświadczonej firmy, która zajmie się kompleksowym usprawnieniem systemu zarządzania ryzykiem. Projekt obejmował opracowanie modelu oraz wdrożenie metodyki i procesu korporacyjnego zarządzania ryzykiem do oprogramowania erisk. Ważna była nie tylko analiza ryzyka, ale też ocena przepływu informacji dotyczących ryzyk i mechanizmów ich kontroli. Z tego też względu Newag zdecydował się na PBSG – jesteśmy wyłącznym dystrybutorem narzędzia erisk wspierającego zarządzanie ryzykiem w organizacji. Ponadto w naszym zespole znajdują się doświadczeni audytorzy i wdrożeniowcy. Prace odbyły się zgodnie z dobrymi praktykami COSO i normą ISO 31000.

Poznaj Newag

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZĘ

Pierwszym z zadań projektu było poddanie analizie stosowanych rozwiązań w obszarze ryzyka. Było to niezbędne do tego, aby przygotować koncepcję struktury i metodyki zarządzania, a także do oceny ryzyk i mechanizmów kontrolnych.

OPRACOWALIŚMY MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Na podstawie danych z analizy, odnoszących się do funkcjonalnych, technicznych i użytkowych wymagań systemu, przygotowaliśmy koncepcję struktury zarządzania wraz z metodyką zarządzania ryzykiem. Prace objęły również przygotowanie planu postępowania z najbardziej znaczącymi ryzykami.

ZINTEGROWALIŚMY NARZĘDZIE ERISK

Narzędzie erisk pozwoliło zintegrować nowe rozwiązania z tymi istniejącymi i dostosować system do potrzeb organizacji. Klient zyskał system raportowania w trybie online, a także optymalne narzędzie do kontroli wewnętrznej, zarządzania procesami, ciągłością działania oraz bezpieczeństwem.

PRZYGOTOWALIŚMY RAPORT

Na koniec prac klient otrzymał raport, w którym zamieściliśmy podsumowanie wdrożenia, ale też zalecenia dotyczące efektywnego wykorzystania narzędzia erisk oraz udoskonalenia procesu zarządzania ryzykiem w przyszłości.

Jakie były rezultaty?

Na każdym etapie prac korzystaliśmy z narzędzia erisk, które jest najczęściej wybieranym systemem do zarządzania ryzykiem w Polsce. Dzięki temu, że jesteśmy jego wyłącznym dystrybutorem oraz mamy fachową wiedzę na temat działania i wdrożenia, mogliśmy zaproponować optymalne warianty implementacji w odniesieniu do faktycznych potrzeb organizacji i wskazanych przez nią mierników. Integracja z narzędziem erisk pozwoliła na wypracowanie jednoznacznej metodyki i języka stosowanych do identyfikacji i opisów ryzyk, które zostały wdrożone do erisk.

W ramach koncepcji struktury zarządczej uwzględniliśmy kluczowe kwestie związane z modelem COSO i ISO 31000. W tym:

  • Analiza ryzyka w odniesieniu do celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.
  • Identyfikacja i ocena skuteczności stosowanych mechanizmów kontroli.
  • Postępowanie z ryzykiem, czyli działania zwiększające efektywność istniejących mechanizmów kontroli lub wdrożenie nowych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.
  • Przepływ informacji o ryzykach i mechanizmach kontroli wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji,
  • Monitorowanie i ocena skuteczności procesu zarządzania ryzykiem przez dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych.
  • Rola audytu wewnętrznego w monitorowaniu skuteczności zarządzania ryzykiem.

Rezultatem prac było opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem wraz z planem postępowania z najbardziej znaczącymi ryzykami. Ponadto klient zyskał rekomendacje co do bardziej efektywnego zarządzania procesami, a narzędzie erisk stało się istotnym wsparciem procesu decyzyjnego.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • analiza ekspercka
  • erisk
  • doradztwo
Zdecydowanie możemy polecić PBSG jako rzetelnego i doświadczonego wykonawcę, proponującego innowacyjne i szyte na miarę rozwiązania.
Zbigniew Konieczek
Prezes Zarządu Newag

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie