O akcji

Lider ERM – tytuł, który w 2022 PBSG przyzna pracownikom firm i instytucji, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzykiem. Naszym celem jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem we współpracy z PBSG.

Nagrodzimy i wyróżnimy najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem. Chcemy docenić zarówno indywidualne zasługi pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem na rzecz budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem, jak i organizacje w których zostały one przeprowadzone.

Paweł Zach - Liderem ERM

Podczas kolejnego rozdania nagród „Lider ERM” PBSG wyróżniło Pawła Zacha, który reprezentuje przedsiębiorstwo Newag. Pan Paweł (kontroler finansowy i menedżer ryzyka) ze wsparciem swojej organizacji od wielu lat właściwie nadzoruje proces zarzadzania ryzykiem. Z sukcesem udało mu się zinformatyzować proces z wykorzystaniem narzędzia erisk. Nadmieńmy, że przedsiębiorstwo Newag aktywnie używa systemu erisk już od 8 lat!

Nagrody dla przedsiębiorstwa i laureata w postaci statuetki oraz dyplomu zostały przekazane w siedzibie spółki Newag przez członka zarządu PBSG Marcina Zastawę.

Galeria z wręczenia nagrody

Newag to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego.

NEWAG S.A jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.

Lider ERM Roku 2022

Akcja „Lider ERM” zakończy się uroczystym wręczeniem nagrody dla jednego z 12 laureatów nagrody miesięcznej. 12 LIDERÓW ERM zasiądzie w Kapitule Nagrody i wybierze ze swojego grona LIDERA ROKU 2022.

Kim jesteśmy?

W swojej działalności PBSG wyznacza nowe standardy w zakresie doradztwa zarządczego i informatycznego. Jesteśmy inicjatorem zmian na rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

Ambicją PBSG jest zapewnienie profesjonalnych usług doradczych i bezpieczeństwa zasobów informacyjnych każdej polskiej organizacji. Współpracujemy w myśl zasady:

Działamy jak równy z równym!

LIDER ERM - NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!

Doceniamy osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!