2009-07-01

Eksperci PBSG zakończyli serię szkoleń w zakresie
zarządzania ryzykiem, audytu i kontroli wewnętrznej wg COSOII i COSO I dla
Narodowego Banku Polskiego.

Umowa obejmowała serię szkoleń dla kilkudziesięciu
pracowników, w zakresie:

 • Budowy
  Modelu COSO I,
 • Zarządzanie
  ryzykiem wg COSO II
 • Systemu
  kontroli wewnętrznej wg COSO,
 • Opracowania
  programu zadania audytowego przeprowadzanego na bazie COSO,
 • Sposobów
  opisu i dokumentowania audytu
 • Przeprowadzania
  czynności audytorskich na podstawie testów kontroli w oparciu o system COSO I
 • Ustalenia
  stanu faktycznego w audycie COSO opracowania
 • Opracowania
  Raportu z audytu COSO
 • Monitorowanie
  wyników audytu COSO
 • Stosowanie
  procedur analitycznych oraz próbkowania w audycie wewnętrznym

Przypomnijmy, że PBSG w 2007/2008r była współautorem polskich
wydań tzw. COSO II „Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem. Struktura ramowa"
oraz „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura" tzw. COSO I. 

czytaj także: