NBP PBSG

Eksperci PBSG zakończyli serię szkoleń w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu i kontroli wewnętrznej wg COSOII i COSO I dla Narodowego Banku Polskiego.

Umowa obejmowała serię szkoleń dla kilkudziesięciu pracowników, w zakresie:

  • Budowy Modelu COSO I,
  • Zarządzanie ryzykiem wg COSO II
  • Systemu kontroli wewnętrznej wg COSO,
  • Opracowania programu zadania audytowego przeprowadzanego na bazie COSO,
  • Sposobów opisu i dokumentowania audytu
  • Przeprowadzania czynności audytorskich na podstawie testów kontroli w oparciu o system COSO I
  • Ustalenia stanu faktycznego w audycie COSO opracowania
  • Opracowania Raportu z audytu COSO
  • Monitorowanie wyników audytu COSO
  • Stosowanie procedur analitycznych oraz próbkowania w audycie wewnętrznym

Przypomnijmy, że PBSG w 2007/2008r była współautorem polskich wydań tzw. COSO II „Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem. Struktura ramowa” oraz „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura” tzw. COSO I.