Nadużycia UE

Zaproszenie na szkolenie – Postępowanie Kontroli Wewnętrznej w przypadkach nadużyć w projektach ze środków unijnych. Postępowanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rodzajami nadużyć możliwymi do wystąpienia w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, nabycie umiejętności weryfikacji i kwalifikacji prawno karnej nadużyć, przyswojenie przez uczestników wiedzy z zakresu rodzajów organów ścigania, odpowiadającym im właściwości rzeczową i miejscową  oraz nabycie umiejętności z zakresu sporządzania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pism procesowych, pełnomocnictw i zażaleń oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami prowadzenia postępowania przygotowawczego i sądowego.

CZAS TRWANIA 16 godzin/ 2dni

TERMIN SZKOLENIA: 22 – 23 lipca 2008r.

ADRESACI SZKOLENIA:
przedmiotowe szkolenie kierowane jest do kontrolerów wewnętrznych, audytorów, osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku firmy.

TEMATY SZKOLENIA:

 • omówienie rodzajów nadużyć mogących wystąpić w projektach unijnych
 • przedstawienie uregulowań prawnych adekwatnych do nadużyć
 • uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa – charakterystyka i przesłanki
 • rodzaje organów ścigania, właściwości miejscowej i rzeczowej
 • zasady sporządzania pism procesowych
 • zasady sporządzania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, aspekty prawne, formalne i ćwiczenia praktyczne
 • zasady prowadzenia postępowań przygotowawczych i uprawnienia stron
 • sporządzanie zażaleń i pełnomocnictw- zasady i przykłady
 • oskarżyciel posiłkowy i postępowanie adhezyjne
 • decyzje administracyjne – odwołania i tryby postępowania
 • panel dyskusyjny

Wszyscy uczestnicy szkolenia, otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu. Koszt dwudniowego szkolenia: 500 zł (szkolenie zwolnione jest od podatku VAT) W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Zapewniamy pośrednictwo w rezerwacji noclegu. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenie upływa 15 lipca br.