Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie oferuje spójny system pomocy socjalnej, świadczy wieloaspektową pomoc na rzecz integracji mieszkańców miasta i wzrostu jakości ich życia. Główne zadania organizacji to udzielanie wsparcia rodzinom, przyznawanie im świadczeń, organizacja aktywności społeczno-kulturowych, pomoc w sytuacjach kryzysowych, nawiązywanie współpracy z instytucjami społecznymi i innymi podmiotami działąjącymi na rzecz dobra społecznego.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

Branża

Branża

Podmiot publiczny

Czego oczekiwał klient?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie jako podmiot publiczny zobowiązany jest do zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa informacji wymaganego rozporządzeniem o KRI (Krajowych Ramach Interoperacyjności). Najlepszym sposobem upewnienia się, że spełnia się te wymagania, jest niezależny audyt. To zadanie przypadło PBSG. MOPS Kutno zdecydował się na nas ze względu na wcześniejszą współpracę, indywidualnie opracowaną ofertę oraz korzystną cenę, co wyróżniło PBSG spośród innych firm doradczych. Ważne było zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz krótki czas realizacji projektu.

Audyt KRI przeprowadziliśmy w centrali MOPS Kutno oraz w 3 jednostkach podległych. Cały projekt trwał zaledwie 3 dni.

Co zrobiliśmy?

PRZEJRZELIŚMY DOKUMENTACJĘ

W pierwszej kolejności przejrzeliśmy i oceniliśmy stosowane dokumenty, z uwzględnieniem oceny polityk i zarządzania procedurami.

POROZMAWIALIŚMY Z PRACOWNIKAMI

Spotkaliśmy się z pracownikami, aby porozmawiać z nimi indywidualnie na temat obszarów ich działalności oraz przedstawić wymagania KRI.

ZIDENTYFIKOWALIŚMY RYZYKO

Następnie zajęliśmy się identyfikacją wzorców ryzyka oraz optymalizacją procesów, również tych dotyczących komunikacji wewnętrznej.

PRZYGOTOWALIŚMY RAPORT

Na koniec przedstawiliśmy raport, który zawierał identyfikację wzorców ryzyka oraz wyniki i wnioski z audytu KRI.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował przeprowadzenie audytu KRI, który miał zbadać środki techniczne i organizacyjne pod kątem minimalizacji ryzyka utraty poufności, dostępności i integracji danych. Wnioski z audytu posłużyły do optymalizacji procesów związanych z bezpieczeństwem informacji, co z kolei pomogło zapobiegać skutkom ewentualnych naruszeń.

Klientowi zależało na tym, aby prace były przeprowadzone szybko i w sposób jak najmniej ingerujący w bieżące działania instytucji i pracę pracowników. Całość podzieliliśmy na logiczne kroki, na których skoncentrowaliśmy się w 100%, dzięki czemu cały projekt zamknęliśmy w zaledwie 3 dni. Tyle w zupełności wystarczyło, aby MOPS Kutno otrzymał kompletny, a zarazem praktyczny i przejrzysty raport z audytu z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji. Dzięki naszemu wsparciu klient zidentyfikował priorytetowe ryzyko, zoptymalizował procesy oraz podniósł kwalifikację personelu z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, iż firma PBSG S.A. w IV kwartale 2023 roku świadczyła na rzecz MOPS usługi w zakresie przeprowadzenia audytu Krajowych Ram Interoperacyjności. Usługa została wykonana zgodnie z zawartą między stronami umową.
Grzegorz Chojnacki
Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie