PBSG partnerem merytorycznym studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

PBSG kolejny rok z rzędu ma przyjemność być partnerem merytorycznym studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z zakresu Menedżera Jakości i Menedżera Bezpieczeństwa Informacji.

Celem jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarzadzania jakością oraz innych znormalizowanych systemów zarządzania. Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zagadnienia szeroko definiowanej jakości, stanowiącej podstawę na rynku dla oferowania konkurencyjnych produktów i świadczenia usług. Z uwagi na powszechność standardów międzynarodowych stanowiących podstawę znormalizowanych systemów zarządzania – program ukierunkowany został na aspekty rozwoju systemu, zmian związanych z nowelizacjami norm oraz doświadczeniami w zakresie funkcjonowania systemów.

Najnowsze rozwiązania normalizacyjne, w szczególności opublikowane we wrześniu 2015r. normy: ISO 9001 i ISO 14001 w inny sposób definiują wymagania, uwzględniają zagadnienia zarządzania ryzykiem w ujęciu zarówno zagrożeń, jak i szans towarzyszących podejmowaniu decyzji zarządczych i realizacji działań w organizacji.

Menedżera Jakości i Menedżera Bezpieczeństwa Informacji

Menedżer Jakości - Program Studiów

 • Zarządzanie jakością w organizacji.
 • Zarządzanie jakością usług.
 • System zarządzania jakością (ISO 9001:2015).
 • System zarządzania środowiskowego ISO 14001/EMAS.
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.
 • Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania. Warsztaty erisk.
 • Zarządzanie ciągłością działania.
 • Audyt w zintegrowanym systemie zarządzania.
 • Wybrane elementy branżowych systemów zarządzania.
 • Metody i techniki – rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.
 • Zarządzanie procesowe. Elementy LM.
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza zdolności systemu pomiarowego (MSA).
 • Proces certyfikacji systemu zarządzania.
 • Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania. Analiza przypadku.
 • Program zarządzania jakością. Analiza przypadku.

Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Program Studiów

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań oraz analiza przypadku.
 • Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005. Warsztaty na platformie erisk.
 • Ochrona danych osobowych (RODO/DRPR).
 • Zarządzanie ciągłością działania (DRP/DCP).
 • Praca zespołowa. Metody i techniki rozwiązywania problemów.
 • Usługowe zarządzanie IT jako element zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.
 • Sektorowe przepisy prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 • Przegląd norm i wymagań w obszarze informacji niejawnych.
 • Ochrona własności intelektualnej.
 • Elementy LM. Monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji w organizacji.
 • Audytowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).
Marcin Rojszczak
Marcin Rojszczak

Doktor nauk prawnych, CISSP, Ekspert. Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych. Absolwent Informatyki na Politechnice Poznańskiej, na co dzień mocno zaangażowany w działalność związaną z bezpieczeństwem, m.in. jeden ze współautorów kierunku „Manager Bezpieczeństwa Informacji” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych. Swoje 15-letnie doświadczenie projektowe zdobywał realizując projekty dla największych firm w kraju i za granicą, specjalizując się w sektorze energetycznym oraz finansowym. Współzałożyciel ISC Poland Chapter, autor kilkudziesięciu publikacji w obszarze bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Członek Zarządu PBSG S.A.

Marcin Kowalczyk
Absolwent wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany ITIL Expert. W trakcie wieloletniej współpracy z firmą PBSG świadczył usługi doradcze, analityczne i szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania usługami IT w oparciu o najpopularniejsze międzynarodowe standardy. Ekspert w dziedzinie zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji. Pełni rolę kierownika projektu i konsultanta wiodącego w projektach budowy systemów zarządzania, testach penetracyjnych oraz projektach wdrożeniowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających procesy IT oraz bezpieczeństwo informacji. W swojej dotychczasowej karierze zrealizował z sukcesem ponad 300 projektów wdrożeniowych oraz przeprowadził ponad 100 szkoleń. Prelegent na licznych konferencjach poświęconych tematyce zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa informacji i Governance.
Adriana Dziatkowiak
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany audytor wiodący ISO 22301, Menadżer Ryzyka ISO 31000, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 27001. Świadczy usługi doradcze, analityczne i szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, bezpieczeństwa informacji w oparciu o najpopularniejsze międzynarodowe standardy. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania jakością, ciągłości działania, kontroli zarządczej, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, modelowania procesów. Pełni wiodącą rolę w projektach wdrożeniowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem (e-risk). W swej dotychczasowej karierze zrealizowała z sukcesem ponad 130 projektów wdrożeniowych oraz przeprowadziła ponad 250 szkoleń w organizacjach sektora prywatnego oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!