LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA

Polski producent węgla kamiennego z siedzibą we wsi Bogdanka koło Łęcznej niedaleko Lublina w zagłębiu lubelskim. Obszar górniczy, na którym prowadzona jest eksploatacja jest położony na terenie gminy Puchaczów.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

BOGDANKA S.A. LUBELSKI WĘGIEL

Zatrudnienie

Zatrudnienie

5000

Branża

Branża

Producent

Produkty z oferty klienta

Produkty z oferty klienta

Węgiel kamienny

Czego oczekiwał klient?

Klient oczekiwał merytorycznego i technicznego wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem. Zdecydował się na oprogramowanie erisk, które kompleksowo obsługuje i automatyzuje, a przy tym informatyzuje ten obszar. Projekt obejmował analizę aktualnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych oraz opracowanie rekomendacji z uwzględnieniem modernizacji modelu zarządzania ryzykiem. Wdrożyliśmy erisk z bardzo dobrym rezultatem, dzięki czemu klient usprawnił procesy i zyskał kontrolę nad ryzykami, które mogłyby przerwać ciągłość działania organizacji i narazić ją na ogromne straty.

Poznaj Lubelski Węgiel "Bogdanka"

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY ANALIZY

Aby rozeznać się w bieżącej sytuacji organizacji, przy współpracy z klientem przeprowadziliśmy dokładne analizy eksperckie, bazując m.in. na modelu zarządzania ryzykiem M_o_R i standardzie COSO II. Dzięki temu zyskaliśmy wiedzę z zakresu funkcjonowania operacyjnego, co pozwoliło nam zaprojektować system zarządzania ryzykiem.

OPRACOWALIŚMY REKOMENDACJE

Na podstawie wyników analizy przedstawiliśmy rekomendacje dotyczące udoskonalenia i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem. Nasze wskazówki dotyczyły modernizacji procesów i procedur oraz stały się podstawą do stworzenia nowoczesnych modeli zarządzania i postępowania z ryzykiem.

WDROŻYLIŚMY NARZĘDZIE ERISK

Dostarczyliśmy narzędzie erisk, które zostało kompleksowo wdrożone i spersonalizowane pod potrzeby klienta. Między innymi dodaliśmy niezbędne skrypty, monity, utworzyliśmy definicje i użytkowników wraz z uprawnieniami. Dokonaliśmy pełnej automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem.

PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW

Narzędzie erisk mimo zaawansowanych funkcji jest łatwe w obsłudze, ale wymaga umiejętności i wiedzy, jak można z niego efektywnie korzystać. Użytkownikom pokazaliśmy, jak wykorzystywać narzędzie w codziennej pracy do oceny ryzyka. Ponadto przekazaliśmy praktyczną instrukcję dotyczącą obsługi oprogramowania erisk.

Jakie były rezultaty?

W wyniku ścisłej współpracy konsultantów PBSG i pracowników LW Bogdanka powstał w pełni zmodernizowany system zarządzania ryzykiem. Uczestnicy projektu, a przy tym finalni użytkownicy oprogramowania erisk, byli zaangażowani w prace analityczne, dzięki czemu udało się stworzyć wytyczne i rekomendacje niezbędne do udoskonalenia modelu zarządzania ryzykiem. Tym samym stał się on aktualny i odpowiadał na realne potrzeby przedsiębiorstwa. Model ten został wdrożony na wszystkich poziomach organizacji.

W ramach projektu przeprojektowaliśmy rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym, uwzględniając ograniczenia techniczne uczestników procesu w spółce. Pogłębiliśmy również metodę analizy dotyczący wyceny ryzyk i ich zabezpieczeń. Klient otrzymał rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju systemu zarządzania ryzykiem, a przede wszystkim zautomatyzował procesy, co przekłada się na szybszą analizę danych i łatwiejsze podejmowanie decyzji.

Dzięki merytorycznemu wsparciu konsultantów i oprogramowaniu erisk klient zyskał zaawansowane zabezpieczenie i kontrolę nad ryzykami.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • model zarządzania ryzykiem M_o_R
  • analiza ekspercka
  • COSO II
  • erisk
  • burza mózgów
  • ankiety
  • doradztwo
Projekt został zrealizowany w założonym czasie, a zaprojektowane rozwiązania zostały dostosowane do działalności oraz specyfiki organizacji.
Zbigniew Stopa
Prezes Zarządu Lubelski Węgiel "Bogdanka"

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie