O akcji

W 2022 PBSG przyzna tytuł Lidera ERM 12 pracownikom firm i instytucji, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzykiem. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem we współpracy z PBSG.

Szczególnie chcemy docenić osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem. Uznajemy indywidualne zasługi pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem na rzecz budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w organizacjach.

Agnieszka Gębicka - Liderem ERM

Pierwszą wyróżnioną osobą jest Pani Agnieszka Gębicka reprezentująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od lat Pani Agnieszka (Inspektor Ochrony Danych) ze wsparciem swojej organizacji dążą do rozwoju informatyzacji systemu zarządzania ryzykiem. W ostatnim roku rozszerzyli wykorzystanie narzędzia erisk w obszarze analizy ryzyka w ramach Ochrony Danych Osobowych.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu Maciej Skała – członek zarządu PBSG przekazał na ręce Pani Agnieszki Gębickiej oraz Pana Grzegorza Dyjaka z biura prasowego ZUS.

Galeria z wręczenia nagrody

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zakład) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od tego czasu jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W obecnym kształcie, Zakład działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Zakładu reprezentuje instytucję na zewnątrz. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Lider ERM Roku 2022

Akcja „Lider ERM” zakończy się uroczystym wręczeniem nagrody dla jednego z 12 laureatów nagrody miesięcznej. 12 LIDERÓW ERM zasiądzie w Kapitule Nagrody i wybierze ze swojego grona LIDERA ROKU 2022.

Kim jesteśmy?

W swojej działalności PBSG wyznacza nowe standardy w zakresie doradztwa zarządczego i informatycznego. Jesteśmy inicjatorem zmian na rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu aktualnych problemów klientów oraz przewidywaniu potencjalnych zagrożeń wraz z ich zabezpieczeniem. Dostarczamy najnowocześniejsze systemy zarządzania budujące odporność na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Rozwiązania „szyjemy na miarę”, czyli dopasowujemy z poszanowaniem historii, osiągnięć i potrzeb danej organizacji. Odchodzimy od schematycznych i akademickich rozwiązań, stawiając na dialog, kompleksowe doradztwo i elastyczność rozwiązań organizacyjnych i biznesowych.

Ambicją PBSG jest zapewnienie profesjonalnych usług doradczych i bezpieczeństwa zasobów informacyjnych każdej polskiej organizacji. Współpracujemy w myśl zasady:

Działamy jak równy z równym!

LIDER ERM - NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!

Doceniamy osoby, które przeprowadziły najbardziej imponujące zmiany w organizacjach w obszarze zarządzania ryzykiem.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!