Konferencja POLRISK 2007

Inauguracyjna konferencja POLRISK – „Zintegrowane zarządzanie ryzykiem – jak uzyskać strategiczną przewagę konkurencyjną”. 15-16 maja, Warszawa.

Dzięki mediom usłyszeliśmy o przypadkach zawalenia się hali katowickiej, Corhydronu, serii wysokich kar nałożonych na TP przez regulatora, negatywnego klimatu wokół inwestycji w Dolinie Rospudy, odpływu z Polski najbardziej wartościowych pracowników do Europy Zachodniej, etc.

Czy tych przypadków udałoby się uniknąć lub złagodzić ich konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorstw i społeczeństwa? Menedżerom ryzyka każdego dnia towarzyszą podobne pytania i robią oni wszystko, żeby tego rodzaju scenariusze nigdy się nie zrealizowały.

Dla członków i sympatyków Stowarzyszenia POLRISK będzie ona z pewnością wydarzeniem branży – prawdopodobnie pierwszym takim spotkaniem w Polsce, natomiast osobom mniej zorientowanym w tej nowej tematyce skutecznie przybliży dyscyplinę Enterprise Risk Management (Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem) w przedsiębiorstwach.

Celem konferencji jest prezentacja koncepcji zachodnio-erupejskiego know-how przez najlepszych praktyków oraz konfrontacja ze specyfiką i potrzebami polskich środowisk biznesowych. Swoimi doświadczeniami będą się z nami dzielić przedstawiciel zarządu FERMA oraz Risk Management Consultancy firmy MARSH z Londynu. Podejmiemy próbę zdefiniowania roli menedżera ryzyka w przedsiębiorstwie z perspektywy jego zewnętrznych partnerów biznesowych: brokera, konsultanta biznesowego czy ubezpieczyciela. Pokażemy, w jaki sposób elementy środowiska naturalnego wpływają na biznes i gospodarkę.