Konferencja ISO Silesia 2006

Konferencja ISO Silesia 2006 – poszukiwanie innowacyjności i strategii. Premiera modelu systemu zarządzania jakością ISO 9001 i systemu antykorupcyjnego.

W dniu wczorajszym, 22 listopada w Katowicach odbyła się regionalna konferencja „ISO Silesia 2006 – zarządzanie jakością w firmach i instytucjach regionu Śląska”. Był to jeden z pierwszych tego typu projektów na Górnym Śląsku. Konferencja miała na celu popularyzację tematu, a pośrednio znaczne zwiększenie liczby wdrożeń systemów zarządzania jakością w województwie śląskim oraz wzrost konkurencyjności tutejszych podmiotów.

Regionalna konferencja „ISO Silesia 2006 – zarządzanie jakością w firmach i instytucjach regionu Śląska” przyjęła formułę edukacyjno – popularyzatorską i poświęcona została prezentacji kluczowych zagadnień i praktyk związanych z tematyką jakości w przedsiębiorstwie, w szczególności zaś z dziedziną norm ISO-9001. Na program konferencji złożyły się zarówno wykłady, jak i specjalistyczne warsztaty z udziałem wybitnych praktyków (kompleksowy instruktaż w zakresie m.in. procedur i finansowania wdrożeń systemów zarządzania jakością).

Projekt adresowany był do menedżerów firm oraz instytucji województwa śląskiego i miał charakter otwarty. Organizatorem konferencji „ISO Silesia 2006” był Marketing Maestry Sp. z o.o. w partnerstwie ze Śląskim Towarzystwem Marketingowym, Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach (patronat branżowy). Konferencji patronowały liczne media oraz instytucje na czele z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

Organizatorzy nie zawiedli – wysoki poziom i zawartość merytoryczna konferencji spowodowała, iż cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyjęty charakter konferencji oraz różnorodność paneli dyskusyjnych pozwolił uczestnikom zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie systemów zarządzania. W panelu Informatyczno-samorządowym PBSG zaprezentowała  „System zapobiegania nadużyciom – antykorupcyjny” z ukierunkowaniem na jednostki administracji publicznej oraz już zebrane w tym zakresie doświadczenia. Zaprezentowane podejście w oparciu o modelowe rozwiązania integracji dokumentacyjnej i organizacyjnej ISO 9001 z wymaganiami systemu zapobiegania nadużyciom korupcyjnym wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości, PCBC i KIG opracowały wymagania do budowy takich systemów. Spółka PBSG od samego początku uczestniczyła w pierwszych tego typu projektach w Polsce, o czym pisaliśmy w „wiadomościach bieżących” w 3 listopada – Administracja samorządowa wdraża systemy bezpieczeństwa informacji i zapobiegania korupcji – certyfikat ISO 27001 dla Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W ostatnich dniach PBSG znacząco poszerzyła zakres usług obejmujących wdrażanie narzędzi zapobiegania nadużyciom zostając partnerem DNV w projekcie „Profil odporności na defraudację i korupcję”. Zdaniem obecnych klientów, u których prezentowany na konferencji model został lub jest wdrażany, pozwala na pełną integrację dokumentacji i systemów zarządzania w urzędzie, czy firmie. Opracowana koncepcja obejmuje także kompleksową analizę ryzyka oraz budowę zintegrowanych narzędzi w ramach audytów i kontroli wewnętrznej.

Zdaniem Macieja Skały (PBSG), dyrektora departamentu zarządzana i Tomasza Pawlaka (PBSG) kierownika projektu opracowania i wdrażania zintegrowanych narzędzi w ramach ISO 9001 – „Systemu zapobiegania nadużyciom korupcyjnym” i „Profilu odporności na defraudację i korupcję” – proponowane rozwiązania staną się podstawą budowania systemów zarządzania w urzędach i firmach. W Polsce akceptuje się systemy zarządzania w oparciu o ISO 9001, przy systemach antykorupcyjnych pojawia się blokada mentalna. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nie było dotąd jasnych kryteriów określających jak taki system powinien wyglądać, jakie mogą być podstawy oceny jego skuteczności i efektywności. Obecnie Spółka PBSG bazując na swoim doświadczeniu i zaproponowanych przez PCBC, DNV i ACFE (Association  of  Certified  Fraud Examiners) rozwiązaniach opracowała dedykowane modele branżowe przy wykorzystaniu rodziny narzędzi informatycznych Smart.