2009-01-22

PBSG zakończyło projekt przygotowania i realizacji
szkoleń e-learningowych  w zakresie
zintegrowanego zarządzania wg. ISO 27001 i ISO 9001 w Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach wewnętrznego projektu Komisji Nadzoru
Finansowego dotyczącego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w
oparciu o międzynarodowe normy ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji i ISO 9001 – System Zarządzania Jakością PBSG przygotowało cykl
szkoleń w systemie e-learningowym obejmujących wewnętrzne procedur, instrukcje i regulacje
obowiązujące  w urzędzie. W ramach
szkolenia na platformie udostępnionej przez PBSG przeszkolono wszystkich pracowników KNF ok. 850 osób.

Projekt  obejmował wybór i
przygotowanie treści szkoleniowych, animację oraz udostępnienie platformy
e-learningowej. Duże doświadczenie doradcze i szkoleniowe PBSG pozwoliło  na przygotowanie materiałów szkoleniowych
ściśle odpowiadających specyfice urzędu oraz wymagań stawianych jednostkom
administracji publicznej.

Umowa realizowana dla KNF potwierdza rosnące
znaczenie wykorzystania technik e-learningowych w systemach szkoleń urzędów i
firm. W ostatnim okresie podobne projekty PBSG zrealizowała już między  innymi dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, EnergiaPro SA (Grupa Tauron),
Enea-Operator  (Grupa Enea), Polski
Komitet Normalizacyjny, Urząd Miasta Kraków i inne. W ramach Centrum Szkoleniowego PBSG  istnieje zespół projektujący i zarządzający szkoleniami e-learningowymi, który specjalizuje się w przygotowywaniu dedykowanych szkoleń pod konkretne potrzeby klientów.