KNF PBSG e-learning

PBSG zakończyło projekt przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych  w zakresie zintegrowanego zarządzania wg. ISO 27001 i ISO 9001 w Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach wewnętrznego projektu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o międzynarodowe normy ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ISO 9001 – System Zarządzania Jakością PBSG przygotowało cykl szkoleń w systemie e-learningowym obejmujących wewnętrzne procedur, instrukcje i regulacje obowiązujące  w urzędzie. W ramach szkolenia na platformie udostępnionej przez PBSG przeszkolono wszystkich pracowników KNF ok. 850 osób.

Projekt  obejmował wybór i przygotowanie treści szkoleniowych, animację oraz udostępnienie platformy e-learningowej. Duże doświadczenie doradcze i szkoleniowe PBSG pozwoliło  na przygotowanie materiałów szkoleniowych ściśle odpowiadających specyfice urzędu oraz wymagań stawianych jednostkom administracji publicznej.

Umowa realizowana dla KNF potwierdza rosnące znaczenie wykorzystania technik e-learningowych w systemach szkoleń urzędów i firm. W ostatnim okresie podobne projekty PBSG zrealizowała już między  innymi dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, EnergiaPro SA (Grupa Tauron), Enea-Operator  (Grupa Enea), Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Miasta Kraków i inne. W ramach Centrum Szkoleniowego PBSG  istnieje zespół projektujący i zarządzający szkoleniami e-learningowymi, który specjalizuje się w przygotowywaniu dedykowanych szkoleń pod konkretne potrzeby klientów.