KCR Kraków PBSG

Krakowskie Centrum Rehabilitacji pomyślnie przeszło trzydniowy audyt certyfikacyjny systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Firma PBSG została wybrana jako doradca w procesie wdrożenia SPZK. Projekt obejmował następujące etapy:

  • ­    szkolenie wstępne dla zespołu wdrażającego,
  • ­    opracowanie koncepcji wdrożenia,
  • ­    opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem,
  • ­    przeprowadzenie analizy ryzyka,
  • ­    przygotowanie planu minimalizacji ryzyka,
  • ­    opracowanie dokumentacji,
  • ­    szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników,
  • ­    przeprowadzenie auditu wewnętrznego.

Certyfikacja objęła wszystkie jednostki organizacyjne Krakowskiego Centrum Rehabilitacji. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) stanowi w tej organizacji, wspólnie z Systemem Zarządzania Jakością (SZJ), Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ).

Krakowskie Centrum Rehabilitacji to nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny i ortopedyczno – urazowy. Działający w dwóch budynkach: Oddział Rehabilitacji (52 łóżkowy) i Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji (45 łóżkowy) z nowoczesnym Blokiem Operacyjnym z nawiewem laminarnym i 3 salami operacyjnymi, trzyłóżkowym Działem Anestezjologii, zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym oraz Zespołem Poradni Specjalistycznych w skład którego wchodzą Poradnie: Rehabilitacyjna, Ortopedyczno-Urazowa i Gabinety Rehabilitacyjne, pracuje zgodnie ze standardami europejskimi.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji jest uprawnione do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej oraz od 2006r. zostało wpisane na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

W 2005r. Krakowskie Centrum Rehabilitacji zajęło 4 miejsce w Polsce w ilości wszczepionych sztucznych stawów kolanowych i 6 miejsce w ilości wszczepionych sztucznych stawów biodrowych. Jako pierwsza i na razie jedyna placówka, wykonuje zabiegi implantacji nowoczesnych endoprotez unikalną techniką High- flex.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji zostało w 2007, 2008 i 2009 roku Laureatem rankingu „Bezpieczny Szpital”. Ponadto otrzymało certyfikat „Szpital promujący zdrowie” oraz „Szpital bez bólu”.