Karpacka Spółka Gazownictwa z czterema systemami

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Grupa PGNiG) w dniach 14-18.09 przeszła pozytywnie proces certyfikacji w zakresie norm: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 oraz ISO 27001.

To pierwszy w tej branży Zintegrowany System Zarządzania, w którego skład wchodzą aż cztery standardy. PBSG realizowało projekt w konsorcjum z firmą Energopomiar oraz KEMA. PBSG odpowiadało za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001:2005 oraz wdrożenie platformy informatycznej Smart, która stanowiła wsparcie dla opracowanej i wdrożonej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Obszar działania KSG sp. z o.o. obejmuje cztery województwa Polski południowo-wschodniej: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie, w tym 69 powiatów i 546 gmin.Na tym obszarze przebiega jeden z głównych gazociągów krajowego systemu przesyłowego, zasilany gazem ziemnym pochodzącym z importu, a także ze złóż krajowych. Zlokalizowana jest tu bogata infrastruktura w postaci gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, tłoczni i magazynów gazu, stacji redukcyjno – pomiarowych I i II stopnia. Spółka dysponuje również obiektami administracyjnymi oraz nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym. Zatrudnia doświadczoną, specjalistyczną kadrę pracowniczą w ilości około 3 200 osób.