ISO 9001 w sektorze usług

ISO 9001:2000 w sektorze usługowym

Z ostatnich danych WTO przychód sektora usługowego w 2004 roku to 2,10 biliona dolarów. Szczególnie dużą dynamikę rozwoju tego sektora można zauważyć w krajach rozwijających się. Praktycznym elementem dla właściwego zachowania trendu rozwojowego w tym sektorze jest wdrażanie przez firmy świadczące usługi dobrych praktyk zawartych w normie ISO 9001:2000. Obecnie spośród wszystkich wydanych certyfikatów na świecie 33% przynależy do właśnie tej branży. Wdrożenie ISO 9001:2000 wzmacnia pozycję na konkurencyjnym rynku, jak również pozwala na lepszą identyfikację i dostosowanie usług do potrzeb klientów.