ISO 27001, SPZK – UM Kielce

Pierwszy w Polsce Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001), Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) i Przeciwdziałania Zdarzeniom Korupcyjnym w Urzędzie Miasta Kielce otrzymał rekomendacje do uzyskania certyfikatów.

W dniach 9-11 lipca 2008r. odbył się audyt certyfikacyjny na zgodność z ISO 27001 oraz wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zdarzeniom Korupcyjnym w Urzędzie Miasta Kielce. Audyt prowadzony był przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Obok audytu certyfikacyjnego na zgodność z ISO 27001 i SPZK prowadzony był także audyt nadzoru na zgodność z ISO 9001.

W wyniku przeprowadzonego badania Urząd Miasta Kielce uzyskał rekomendacje do uzyskania certyfikatów ISO 27001 oraz Systemu Przeciwdziałania Zdarzeniom Korupcyjnym. Przeprowadzony audyt pozwolił także na odnowienie ważności certyfikatu ISO 9001. Tym samym Urząd Miasta Kielce jest pierwszym urzędem administracji publicznej, który wdrożył systemy ISO 9001, ISO 27001 i SPZK i uzyskał certyfikaty w tym zakresie.

Cały proces wdrożenia wymagań norm objął przeprowadzenie audytów wstępnych, opracowanie koncepcji systemu, przygotowanie kompleksowej metody analizy ryzyka, przeprowadzenie analizy ryzyka, opracowanie planów postępowania z ryzykiem, opracowanie dokumentacji, przeszkolenie pracowników, przeszkolenie audytorów wewnętrznych oraz przeprowadzenie audytów wewnętrznych. Na każdym etapie projektu Urząd Miasta wspierali konsultanci PBSG.

Wdrożenie wymagań norm trwał niespełna 10 miesięcy i objął cały kielecki urząd. Aktualnie procesy doradcze i szkoleniowe dla sektora administracyjnego w zakresie zarządzania PBSG prowadzi w kilkunastu urzędach administracji publicznej w tym: Ministerstwo Gospodarki, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miasta Kraków i innych.