ISO 20000 w PKN

PBSG zakończyło etap przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością usług IT wg ISO 20000 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Przedsięwzięcie realizowane było  w ramach zamówienia Systemem Zarządzania Dostępem i Komunikacją z Ekspertami na rzez projektu Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Przypomnijmy, że projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 1.5. Wartość projektu wynosi: 7 693 935,49 zł

Projekt wdrożenia ISO 20000 w centralnej jednostce administracyjnej PKN jest potwierdzeniem rosnącej popularności normy zarówno w jednostkach administracyjnych ( podobne projekty realizowane są  już w UM Warszawa, UM Kraków, UDT), jak również w sektorze biznesowym (KGHM SA, SKOK Stefczyka). Podobnie jak w przypadku UM Warszawa, KGHM SA, SKOK Stefczyka usługi PBSG w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wspierane były rozwiązaniami informatycznymi Smart.