ISO 20000 UM Wrocław PBSG

PBSG podpisała umowę  na wdrożenie normy ISO 20000 w oparciu o ITIL v. 2 z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej – samorządu terytorialnego dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Usługa jest realizowana w ramach projektu: Kompleksowy program wzmacniania zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu PBSG wykona:

 • Audyt wstępny i opracowanie koncepcji wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO 20000, polegające na realizacji działań:
  • analiza dokumentacji,
  • przeprowadzenie audytu,
  • analiza wyników,
  • opracowanie koncepcji wdrożenia.
 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO 20000, polegające na:
  • budowie mechanizmów zarządzania,
  • opracowaniu dokumentacji,
  • konsultingu,
  • wdrożeniu Systemu.
 • Szkolenia w ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO 20000
 • Audyt zgodności z wymaganiami normy ISO 20000