II Edycja konferencji „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”,

Konferencja: II edycja konferencji – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
termin: 6 czerwiec 2006r.
miejsce konferencji: Warszawa, hotel Le Royal Meridien Bristol

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI:

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie technicznym, lecz także organizacyjnym oraz prawnym. Nie jest ono aktem jednorazowym, ograniczającym się do wdrożenia zabezpieczeń, ale ciągłym, dynamicznym i złożonym procesem, który wymaga stałej kontroli i dostosowywania się do zmieniających się warunków.

W wyniku wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacja odnosi konkretne korzyści:

 • spełnienie wymagań ustawowych, a w konsekwencji uniknięcie kar za naruszenie bezpieczeństwa informacji,
 • ochrona informacji znajdujących się w posiadaniu instytucji,
 • zabezpieczenie informacji na wypadek awarii lub katastrof,
 • uporządkowanie informacji przetwarzanych przez organizację,
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • zapewnienie klientów, że ich informacje i dane są właściwie chronione,
 • oszacowanie ryzyka związanego z zarządzaniem informacją,
 • organizacja bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego,
 • wprowadzenie okresowych audytów bezpieczeństwa informacji,
 • ustalenie w formie procedur sposobu postępowania w sytuacjach codziennych oraz kryzysowych.

KONFERENCJA JEST ADRESOWANA DO:

 • administratorów bezpieczeństwa informacji,
 • administratorów danych osobowych,
 • dyrektorów departamentów bezpieczeństwa,
 • działów audytu i kontroli wewnętrznej,
 • zarządzających działami IT,
 • osób decydujących o wdrażaniu systemów zarządzania informacją,
 • wszystkich, którzy mają kontakt z informacjami niejawnymi i wrażliwymi.

NASI EKSPERCI:

 • MARCIN ROJSZCZAK – partner w PBSG nadzorujący obszar bezpieczeństwa, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w firmie PBSG. Specjalizuje się w zakresie mechanizmów zarządzania w obszarze IT oraz systemów bezpieczeństwa informacji. Nadzorował i realizował kilkadziesiąt audytów i wdrożeń systemów BS 7799, m.in. w spółkach telekomunikacyjnych (Polkomtel S.A., PTK Centertel Sp. z o.o.), koncernach energetycznych i paliwowych (EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., ORLEN S.A.) czy firmach sektora IT. Brał aktywny udział w pracach Podkomitetu Technicznego nr 182 PKN, odpowiedzialnego za opracowanie polskich wersji norm związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.
 • WOJCIECH WERRA – praktyk, audytor specjalizujący się głównie w audycie systemów informatycznych, długoletni pracownik ARiMR a teraz jednej z największych instytucji rynku medialnego (pozwoliło to na poznanie specyfiki audytu tak w administracji jak i w firmach komercyjnych), odbywał staże zawodowe w Agencjach Płatniczych: LASER (Holandia) oraz DEFRA (Wielka Brytania), doświadczony trener w zakresie audytu wewnętrznego, współautor książki „Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego”.
 • GRZEGORZ SIBIGA – adiunkt w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W przeszłości m.in. dyrektor departamentu oraz inspektor w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Autor wielu pozycji dotyczących prawnych zagadnień dostępu i ochrony informacji. Brał udział w sejmowych pracach nad ostatnią nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych jako ekspert Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.