“Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu” publikacja z udziałem PBSG

“Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu” publikacja z udziałem PBSG Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją interdyscyplinarnego podręcznika naukowego “Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu”, którego współautorem jest wiceprezes PBSG SA, dr Marcin Rojszczak. Publikacja jest omówieniem najważniejszych obszarów związanych z zagadnieniem cyberbezpieczeństwa, odnoszący się do aktualnych regulacji prawnych. Rozdziały napisane przez dr Marcina Rojszczaka, wspólnika PBSG dotyczyły cyberbezpieczeństwa z…

Wiceprezes Zarządu PBSG Marcin Rojszczak w BiznesAlert: Coraz mniej czasu na wdrożenie dyrektywy o cyberbezpieczeństwie. W założeniu Ministerstwa Cyfryzacji akt ten miał służyć między innymi implementacji do krajowego porządku prawnego przygotowywanej od dłuższego czasu dyrektywy 2016/1148ii, znanej w literaturze przedmiotu jako dyrektywa NIS

Minął już ponad rok od lutego 2016 roku, gdy dowiedzieliśmy się o planowanym wprowadzeniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W założeniu Ministerstwa Cyfryzacji akt ten miał służyć między innymi implementacji do krajowego porządku prawnego przygotowywanej od dłuższego czasu dyrektywy 2016/1148ii, znanej w literaturze przedmiotu jako dyrektywa NIS – mówi portalowi BiznesAlert.pl Marcin Rojszczak, wiceprezes firmy…

Skybox Security – innowacyjne podejście do analizy ryzyka bezpieczeństwa cybernetycznego – bez skanowania, bez potrzeby instalacji agentów, bez przerw i zakłóceń w infrastrukturze, zoptymalizowany do Twoich potrzeb.

Skybox Security – innowacyjne podejście do analizy ryzyka bezpieczeństwa cybernetycznego – bez skanowania, bez potrzeby instalacji agentów, bez przerw i zakłóceń w infrastrukturze, zoptymalizowany do Twoich potrzeb. Skybox Security jest potężnym narzędziem do analizy, identyfikacji, zapobiegania i odpowiedzi na cyber-zagrożenia dla urządzeń i systemów pracujących w sieci, jak również weryfikacji poprawności ich konfiguracji pod kątem…

Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni w Administracji – czyli jak zapewnić poprawność ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, obiektów i instalacji wykorzystywanych do realizacji konstytucyjnych zadań Państwa względem obywateli oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dla kogo? Jak spełnić wymagania? W czerwcu 2013 Rada Ministrów przyjęła Politykę Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa  infrastruktury państwa, tj. zapewnienie poprawności i ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, obiektów i instalacji wykorzystywanych do realizacji konstytucyjnych zadań Państwa względem obywateli oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.   Adresatami Polityki są wszyscy użytkownicy cyberprzestrzeni w Polsce i…

Ramy dla systemów teleinformatycznych w Administracji Publicznej. Dla kogo? Jak spełnić wymagania?

W dniu 16 grudnia 2011 Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram interoperacyjności. Celem tego dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce aktem, który regulować ma kwestie ramy interoperacyjności jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany…

Członkowie Komitetu Technicznego nr 6 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wybrali PBSG do tłumaczenia normy ISO 31000 – System Zarządzania Ryzykiem.

Członkowie Komitetu Technicznego nr  6  w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wybrali PBSG do tłumaczenia normy ISO 31000  – System Zarządzania Ryzykiem. W dniu 25 czerwca 2010 w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się spotkanie członków Komitetu Technicznego nr 6 ds. Zapewnienia Jakości. Celem spotkania było omówienie działań w zakresie rozpoczynającego się projektu wprowadzenia polskiej wersji normy…

PBSG i Ernst &Young przedstawiają wyniki badań nt. stanu zarządzania ciągłością działania w wybranych firmach i instytucjach działających na polskim rynku – nowy temat tygodnia.

Działając na wolnym rynku nie jest możliwe całkowite odseparowanie się od pozostałych przedsiębiorstw, dlatego też nieustannie jesteśmy porównywani do innych. Zapewne również w kontekście zarządzania ciągłością działania zastanawiali się Państwo nad stanem zaawansowania procesu w innych firmach. Dostępnych danych na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do polskiego rynku, nie ma zbyt wiele. Postanowiliśmy więc wykorzystać…

PBSG i Ernst &Young przedstawiają wyniki badań nt. stanu zarządzania ciągłością działania w wybranych firmach i instytucjach działających na polskim rynku.

Działając na wolnym rynku nie jest możliwe całkowite odseparowanie się od pozostałych przedsiębiorstw, dlatego też nieustannie jesteśmy porównywani do innych. Zapewne również w kontekście zarządzania ciągłością działania zastanawiali się Państwo nad stanem zaawansowania procesu w innych firmach. Dostępnych danych na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do polskiego rynku, nie ma zbyt wiele. Postanowiliśmy więc wykorzystać…

PBSG wraz z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej wydaje najpopularniejsze opracowanie w zakresie budowy struktur audytu i kontroli wewnętrznej COSO I.

PBSG wraz z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej wydaje najpopularniejsze opracowanie w zakresie budowy struktur audytu i kontroli wewnętrznej COSO I. Premiera publikacji odbędzie się na VII  Międzynarodowym Kongresie 17-19 września 2008 w  Krakowie  “Audyt i Kontrola Wewnętrzna a Zarządzanie Ryzykiem, Ład Korporacyjny i Compliance – Delivering the Future”  (więcej nt Kongresu…>> ) Każda jednostka gospodarcza musi się liczyć…

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem PBSG w miesięczniku finansowym “Bank” pt. Strategiczny departament w trudniejszych czasach”.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem PBSG w miesięczniku finansowym “Bank” pt. Strategiczny departament w trudniejszych czasach”. Artykuł ukazał się w Raporcie specjalnym: “Horyzonty Bankowości 2008”. Eksperci PBSG wskazują na rozwiązania największego problemu w zakresie bezpieczeństwa w firmie sektora finansowego, czyli jak z apewnić bezpieczeństwo świadczonych usług na wymaganym poziomie przy ograniczeniach organizacyjnych i budżetowych.…