tehnodat

2007-08-14 Technodat wraz z PBSG opracował rozwiązanie do projektowania i modelowania procesów biznesowych w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Technodat wspólnie z PBSG rozpoczął pracę nad rozwiązaniem integrującym system wspierający zarządzanie procesami emrm.Workflow z oprogramowaniem do projektowania struktur procesów Smart Architect. Rozwiązanie to ułatwi procesowy opis organizacji z uwzględnieniem optymalnego przepływu informacji, a następnie bezpośrednie…

BS 25999 już wkrótce

2007-08-14 Już wkrótce publikacja BS 25999-2  British Standards Institute określiło ostateczny termin oficjalnego wydania drugiej części standardu BS 25999. Standard ten zawiera wymagania dla zarządzania ciągłością działania, w związku z czym należy spodziewać się możliwości certyfikacji systemów na nim opartych. Tak jak w przypadku innych norm BSI definiujących systemy zarządzania również model zawarty w BS…

Zarządzanie ryzykiem z ISO 31000

2007-08-13  ISO 31000 – pierwszy spójny standard dotyczący zarządzania ryzykiem Nikogo nie trzeba przekonywać, iż zarządzanie organizacją oparte o mechanizmy zarządzania ryzykiem jest skuteczną metodą prowadzenia biznesu. Często jest to też wymaganie, które należy spełnić przed uzyskaniem chociażby ubezpieczenia. Na świecie powstało szereg standardów i metodyk dotyczących tego zagadnienia. Również Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO) opublikował…

Rozwój rodziny standardów serii ISO 27000

2007-08-13  Ogromne zainteresowanie bezpieczeństwem informacji oraz wydanie w 2005 roku międzynarodowego standardu ISO 27001 opartego na brytyjskim BS 7799-2:2002 zapoczątkowało dynamiczny rozwój norm dotyczących tego obszaru. Początkowo planowano wydanie w kolejnych latach standardów oznaczonych numerami 27001 – 27006, jednakże zakres planowanych prac uległ znaczącemu rozszerzeniu – Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO – International Organization for Standardization)…

szkolenie iso 20000 i itil wrzesień

2007-07-16  Zaproszenie na szkolenie na audytora wewnętrznego systemu zarządzania  usługami IT zgodnego z normą ISO/IEC 20000:2005 oraz ITIL W związku z licznymi zapytaniami od firm i instytucji publicznych zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na audytora wewnętrznego systemu zarządzania  usługami IT zgodnego z normą ISO/IEC 20000:2005 oraz ITIL, które odbędzie się w dniach 11 –…

ISO ERM

2007-07-06 Trwają prace nad wydaniem standardu ISO w zakresie Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem – opinie ekspertów PBSG Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) planuje wydanie w 2009r. normy w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie powołana została grupa robocza skupiająca stowarzyszenia w zakresie zarządzania ryzykiem skupione przy Ferma oraz narodowe jednostki standaryzacyjne, której zadaniem jest opracowanie wymagań w zakresie systemu…

Zintegrowany System Zarządzainia PAS 99

2007-07-05  PBSG realizuje usługi w zakresie budowania i wdrażania Zintegrowanego System Zarządzania zgodnie z PAS 99   PAS 99 jest  specyfikacją wspólnych wymagań dla  zintegrowanych systemów zarządzania w oparciu o międzynarodowe standardy ISO. Celem opracowania PAS 99 było dostarczenie jednolitych wymagań w 6 obszarach funkcjonowania organizacji  w odniesieniu do wdrażanych norm i modeli w zakresie…

ERM Zarządzanie projektem IT

2007-05-31  Zarządzanie projektem wdrożenia rozwiązania informatycznego w kontekście zarządzania ryzykiem, czyli zapewnienie osiągania celów oraz optymalne wykorzystanie istniejących zasobów. e-PUAP ma służyć integracji systemów elektronicznej administracji w naszym kraju i udostępnianiu obywatelom oraz przedsiębiorcom usług publicznych drogą elektroniczną przez urzędy i instytucje, które do niej przystąpią. e-PUAP jest jednym z ponadsektorowych projektów informatycznych zapisanych do realizacji…

Komisja Nadzoru Finansowego potwierdza potrzebę wdrażania mechanizmów zarządzania bezpieczeństw

2007-06-01  Komisja Nadzoru Finansowego potwierdza potrzebę wdrażania mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem informacji i jakości w administracji centralnej. W dniach 31 maja i 1 czerwca 2007r. odbył się audyt certyfikacyjny na zgodność z ISO 27001:2005 i ISO 9001:2001. Komisja Nadzoru Finansowego był pierwszym urzędem w Polsce który uzyskał certyfikat BS 7799-2:2002 i ISO 9001:2005 w 2004r. Audyt…

erm zarządzanie projektem IT

2007-05-31  Zarządzanie projektem wdrożenia rozwiązania informatycznego w kontekście zarządzania ryzykiem, czyli zapewnienie osiągania celów oraz optymalne wykorzystanie istniejących zasobów. e-PUAP ma służyć integracji systemów elektronicznej administracji w naszym kraju i udostępnianiu obywatelom oraz przedsiębiorcom usług publicznych drogą elektroniczną przez urzędy i instytucje, które do niej przystąpią. e-PUAP jest jednym z ponadsektorowych projektów informatycznych zapisanych do realizacji…