British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaprosili PB

2012-04-23 British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej: 
Zarządzanie Ciągłością Działania
 Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa
w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń. Konferencja odbędzie się 10-11 września 2012 w WSPol Szczytnie PBSG zostało zaproszone do zaprezentowania przekrojowej tematyki zarządzania ryzykiem obejmującej aspekty bezpieczeństwa informacji…

British Standards Institution Group Polska
oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zaprosili PB

2012-04-23 British Standards Institution Group Polska
 oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  zaprosili PBSG do udziału w I konferencji naukowo-technicznej: 
Zarządzanie Ciągłością Działania
 Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa
w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń. Konferencja odbędzie się 10-11 września 2012 w WSPol Szczytnie PBSG zostało zaproszone do zaprezentowania przekrojowej tematyki zarządzania ryzykiem obejmującej aspekty bezpieczeństwa informacji…

PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PBSG podpisały umowę doradczą w zakresie wdrożenia i utrzymania

2012-08-23 PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PBSG podpisały umowę doradczą w zakresie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007         Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwie fazy: Faza I – Wdrożenie systemu SZBI Faza II – Certyfikacja systemu SZBI       Umowa swoim zakresem przewiduje m.in.: szkolenie dla…

Gmina Kędzierzyn-Koźle i PBSG podpisali umowę w zakresie wdrożenia optymalnych modeli, procedur

2012-08-22 Gmina Kędzierzyn-Koźle  i PBSG podpisały umowę w zakresie wdrożenia optymalnych modeli, procedur i metod oraz informatycznych narzędzi e-risk zarządzania ryzykiem w 12 urzędach.         W ramach realizacji przedmiotu umowy PBSG dostarczy i zainstaluje 12 informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem e-risk , w wersji sieciowej, współpracujących z wdrożonymi w urzędach beneficjentów sieciami…

Firma PBSG serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poruszającej problematykę zarządzania pr

2012-07-17 Firma PBSG serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poruszającej problematykę zarządzania procesowego w administracji rządowej. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Konferencja skierowana jest…

Ministerstwo Edukacji Narodowej i PBSG podpisały umowę na modernizację procesu analizy ryzyka wra

2012-07-19 PBSG i Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisały umowę na modernizację procesu analizy ryzyka wraz z dostawą oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem e-risk.       Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: analizę stosowanego u Zamawiającego systemu zarządzania ryzykiem, której efektem będzie opracowanie zaktualizowanej procedury zarządzania ryzykiem w MEN w terminie, identyfikację, analizy i ocenę ryzyk związanych z…

Eksperci PBSG zaproszeni przez KPRM do prowadzenia panelu na konferencji: Modernizacja systemów zar

2012-06-07 Eksperci PBSG zaproszeni przez KPRM do prowadzenia panelu na konferencji: Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Konferencja organizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zgromadziła ponad 160 uczestników, w tym kilkudziesieciu Dyrektorów Generalnych urzędów administracji publicznej Podczas trzech sesji plenarnych ponad 12…

PBSG realizuje projekt modernizacji i automatyzacji systemu zarządzania ryzykiem w Lubelski Węgiel

2012-06-06 PBSG realizuje projekt modernizacji i automatyzacji systemu zarządzania ryzykiem w Lubelski Węgiel Bogdanka SA. jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce             Podpisana pod koniec zeszłego roku umowa obejmuje: Optymalizację i aktualizację obowiązującego modelu zarządzania ryzykiem Wdrożenie oprogramowania automatyzującego proces zarządzania ryzykiem w Spółce Prace doradcze obejmują przegląd istniejącego modelu zarządzania ryzykiem,…

PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowan

2012-06-04 PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowania propozycji usprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki.   Zamówienie realizowane w ramach projektu„Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu…

PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowan

2012-06-04 PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowania propozycji usprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki.   Zamówienie realizowane w ramach projektu„Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu…