VII Konferencja Polrisk Kreowanie wartości poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem z udziałem PBSG

2013-05-06 VII Konferencja Polrisk Kreowanie wartości poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem   Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK po raz siódmy organizuje coroczna konferencję POLRISK. PBSG jest jednym ze sponsorów konferencji.       Dotychczas Polrisk gościł m.in. Gerta Cruywagena (RPA), Paula Hopkina (UK), Reginalda Hamana (RPA), Kevina W. Knighta (Australia), Jamesa Lama (USA), Betty Simkins (Kanada, prezentującej…

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.

2013-04-11 Webinarium: Wprowadzenie do Krajowych Ram Interoperacyjności   Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie wskazuje, że kompleksowym sposobem spełnienia zawartych…

Centrum Informatyczne Edukacji pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem

2013-02-14 Centrum Informatyczne Edukacji pozytywnie przeszło proces certyfikacji na zgodność ze standardem PN-ISO/IEC 27001:2007        W dniach 28.11-14.12.2013.2012  Centrum Informatyczne Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pozytywnie przeszło audyt certyfikacyjny potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001. CIE jest organizacją powołaną przez MEN w celu obsługi informatycznej ministerstwa, w szczególności za…

Nowe rozwiązania dla polityki bezpieczeństwa informacji (ISO27001) i zarządzania jakością us

2012-11-16 W październiku 2012 roku zostały wydane wytyczne dotyczące zintegrowanego wdrażania systemów zarządzania opartych o normy ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 – ISO/IEC 27013:2012. Celem normy jest przekazanie wskazówek, pomocnych organizacjom zarządzać zarówno systemem bezpieczeństwa informacji, jak i systemem zarządzania usługami IT – dwa systemy zarządzania, które uzupełniają i wzajemnie wspierają swoje cele.   Standard…

Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontr

2012-10-17 Centrum Nauki Kopernik i PBSG podpisały umowę na doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej oraz opracowania systemu zarządzania procesami biznesowymi.   Przedmiotem Umowy jest: doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia w Centrum Nauki Kopernik systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem, wraz z analizą ryzyka w oparciu o model COSO II i ISO 31000…

Informacja o zmianie logo firmy PBSG

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie logo. Nowy logotyp w swojej stylizacji podkreśla przynależność do głównej zasady  PBSG przy realizacji projektów “integracji działań” ale jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy “PBSG”, która pozostaje niezmieniona. Nowy odświeżony znak zyskuje na lekkości i nowoczesności. Nowa odmiana logo ma wizualizować zmiany, jakie dokonują się w PBSG w szczególności…

Eksperci PBSG zaproszeni do wzięcia udziału w wydaniu specjaclnym Przeglądu Służby Cywilnej –

2012-10-03 Eksperci PBSG zaproszeni do wzięcia udziału w wydaniu specjalnym Przeglądu Służby Cywilnej  – Projekty systemowe – Podsumowanie   Specjaliści PBSG opisują jak efekty wdrażania podejścia procesowego w jednostce administracji wspierają zadania wynikające z Kontroli Zarządczej        więcej…>>    – 

PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzani

2012-09-12 PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym e-risk.       Umowa obejmuje dostarczenie licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią…

PSE Operator i PBSG popdisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzyki

2012-09-11 PSE Operator i PBSG podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym e-risk.       Umowa obejmuje dostarczenie licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią…

Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa poegającą na

2012-09-11 Totalizator Sportowy i PBSG podpisały umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa polegającą na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem narzędzi e-risk do analizy ryzyk.         W zakresie umowy znajdują się m. In. analiza przedwdrożeniowa, w tym procedur, procesów, dokumentów oraz wszelkich innych aspektów działalności  Tatalizatora Sportowego, której…