2007-01-11

Zarządzanie procesami – nowe podejście i powszechność wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie organizacją.

Zarządzanie procesami oraz narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie i utrzymanie procesów stają się coraz bardziej powszechne w polskich przedsiębiorstwach i urzędach. Do niedawna tylko nieliczne podejmowały się wdrożenia aplikacji ułatwiających zarówno przygotowanie, jak i zarządzanie procesami, jednocześnie opracowując system zarządzania w oparciu o wybraną normę ISO, czy przygotowując analizy się do wdrożenia systemów informatycznych. Z przeprowadzonych przez PBSG badań i analiz wynika, że przedsiębiorstwa te mimo wszystko rozwijały rozwiązania organizacyjne opierając się na zarządzaniu procesami, jednak w większości jako główną przyczynę braku wykorzystania przy tej okazji narzędzi informatycznych podawano barierę technologiczną i kosztową przygotowania i wdrożenia takich systemów…>>