Fortum Power and Heat dostarcza klientom na całym świecie energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Fortum jest nordyckim przedsiębiorstwem energetycznym, którego celem jest dać energię światu, w którym ludzie, przedsiębiorstwa i natura wspólnie prosperują. Firma określa siebie jako jednym z najczystszych producentów energii w Europie, a działaniom przyświecają ambitne cele środowiskowe. Niezawodnie wytwarzają i dostarczają czystą energię oraz wspierają przemysł w ich rozwoju i dekarbonizacji. Firma w odpowiedzi na zmiany klimatyczne zobowiązała się do neutralności klimatycznej i ochrony bioróżnorodności i planuje do 2027 r. odejść od węgla we własnej działalności a do 2030 r. być neutralnym klimatycznie.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Grupa Fortum

Zatrudnienie

Zatrudnienie

5 000

Branża

Branża

Energetyka

Czego oczekiwał klient?

W związku z ciągłym rozwojem Fortum poszukiwało doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Przy czym nie chodziło o pojedynczą usługę, ale o pełne wsparcie, które uwzględniłoby niezbędne audyty, aktualizację dokumentacji oraz szkolenia. To wszystko zapewniło PBSG. Podczas spotkań przedstawiliśmy kompleksową ofertę i zapewniliśmy też o dyspozycyjności naszych konsultantów, co zadecydowało o naszej przewadze. Nie bez znaczenia było również bogate doświadczenie, zwłaszcza w branży energetycznej, oraz gwarancja przeprowadzenia projektu w sposób rzetelny i bez naruszenia codziennych zadań organizacji.

Projekt zrealizowaliśmy w 2022 i 2023 roku. Obejmował przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej oraz szkolenie z cyberbezpieczeństwa. Podzieliliśmy go na logiczne kroki, co miało z jednej strony zapewnić ciągłość działania, a z drugiej – wymaganą zgodność z ISO 27001 oraz ustawą KSC.

Co zrobiliśmy?

WYKONALIŚMY ANALIZĘ PRZEDWDROŻENIOWĄ

W pierwszej kolejności zajęliśmy się identyfikacją systemów informacyjnych służących do świadczenia usługi kluczowej i wstępną analizą stanu ich bezpieczeństwa. Przyjrzeliśmy się procedurom i dokumentacji.

PRZEPROWADZILIŚMY AUDYT

Oceniliśmy stan zgodności systemów i infrastruktury z wymaganiami ustawy KSC i powiązanymi z nią normami. Dzięki szerokiej analizie, rzetelnej ocenie i licznym konsultacjom mogliśmy wskazać luki wymagające uzupełnienia.

DOSTARCZYLIŚMY RAPORT Z AUDYTU

Przygotowaliśmy praktyczny i przejrzysty raport, uwzględniający rekomendacje ze wskazaniem obszarów do doskonalenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wnioski z audytu posłużyły do aktualizacji dokumentacji KSC.

PRZESZKOLILIŚMY Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa zrealizowaliśmy on-line. Wzięło w nim udział ok. 100 osób. Nacisk położyliśmy na praktyczne zagadnienia, aby realnie podnieść poziom wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, a następnie szkolenie z cyberbezpieczeństwa.

Prace objęły takie usługi jak:

  • 2023 – szkolenie z praktycznego podejścia do cyberbezpieczeństwa;
  • 2022 – przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pod kątem spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
  • doskonalenie istniejącej dokumentacji i procesów związanych z bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania oraz cyberbezpieczeństwem.

Projekt przeprowadziliśmy zgodnie z najwyższymi standardami, czego dowodem są pozytywne referencje od klienta. Dzięki naszemu doradztwu i zaangażowanemu zespołowi efektywnie został przeprowadzony audyt bezpieczeństwa. Natomiast dzięki doskonałej znajomości ustawy i dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa pracownicy Fortum Power and Heat Sp. z o.o. oraz Fortum Silesia SA zyskali praktyczne informacje i wiedzę z uwzględnieniem wymagań administracyjnych klienta.

Całość podjętych działań pozwoliła podwyższyć poziom bezpieczeństwa organizacji jako operatora usługi kluczowej, a także zwiększyć świadomość i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie