Firma PBSG zaproszona do wzięcia udziału w roli eksperta w zakresie zarządzania ryzykiem bezpiecz

2012-04-02


Firma PBSG zaproszona do wzięcia udziału w roli
eksperta w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa teleinformatycznego w spotkaniach
Forum Ochrony Rozwiązań
Teleinformatycznych i Biznesu.

FORTiB –
Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu – jest cyklem
bezpłatnych spotkań
 przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych
skutecznym wdrażaniem praktycznych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
informatycznego.


Firma PBSG została
zaproszona w roli eksperta w zakresie metodyki zarządzania ryzykiem w ISO 27001
oraz jego szacowaniu. Dzięki połączeniu praktycznego wykładu z prezentacją
konkretnych rozwiązań będą mieli okazję zapoznać się Państwo z najnowszymi
trendami w dziedzinie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informatycznego.


W roku 2011
odbyło się 6 spotkań FORTiB. W seminariach wzięło udział około 150  osób.
Zachęcamy do zapoznania się z relacjami ze
wszystkich dotychczasowych edycji. Ich uczestnicy wielokrotnie podkreślali, że
spotkania pomogły w pogłębianiu wiedzy i wskazały, na które aspekty
bezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę.

W roku 2012
sprawdzona formuła konferencji została znacznie wzbogacona i rozszerzona.

Wysoki
poziom merytoryczny gwarantują prelegenci będący ekspertami w dziedzinie
szeroko pojętego bezpieczeństwa informatycznego. Wieloletnie praktyczne
doświadczenie we wdrażaniu efektywnych rozwiązań gwarantuje, że przekazywana
wiedza odnosi się do rzeczywiście występujących zagrożeń.


Więcej na
temat spotkań oraz programu…>>