Firma PBSG serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poruszającej problematykę zarządzania procesowego w administracji rządowej

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych.

Termin: 26.07.2012
Czas trwania: 10:00-15:00
Miejsce: Warszawa, budynek Oxford Tower przy ul. T. Chałubińskiego 8 (sala nr 1, parter)

Tematyka omawiana podczas konferencji obejmować będzie proces przejścia z zarządzania funkcjonalnego na zarządzanie procesowe w organizacji, korzyści wynikających z wdrożenia podejścia procesowego, doświadczeń urzędów, które wdrożyły podejście procesowe, a także możliwości wykorzystania wsparcia narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesami. Szczegółowy program szkolenia znajduje się pod linkiem podanym poniżej.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane będą do dnia 23.07.2012r. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.