erisk spełnia wymagania BS 31111

Pojawiła się właśnie propozycja nowego, Brytyjskiego standardu BS 31111 – obecnie będącego na etapie uzgodnień publicznych. Standard przeznaczony jest dla Kierownictwa wyższego szczebla oraz osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem i ma na celu podniesienie poziomu zarządzania cybrerbezpieczeństwem oraz zapewnienie odporności organizacji w tym zakresie.

Nowy standard zapewnia wskazówki dotyczące zarządzania cyber ryzykiem dla osób zajmujących się profilami społecznościowymi, regulacjami prawnymi oraz zarządzających ryzykiem, które muszą rozumieć, oceniać oraz mierzyć ilościowo zagrożenia.