Electrabel PBSG

PBGS podpisało umowę z Elektrownią Połaniec – Grupa Electrabel Polska w zakresie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sieci teleinformatycznej.

Podpisana umowa w szczególności obejmuje  audyt organizacyjny IT w obszarach:

 • struktur zarządzania i odpowiedzialności związane z bezpieczeństwem informacji
 • nadzoru nad firmami, mającymi wpływ na bezpieczeństwo informacji organizacji
 • nadzoru nad pracownikami czasowymi
 • zgłaszania i postępowania z incydentami bezpieczeństwa
 • zarządzania zmianami
 • zarządzania awaryjnego
 • rozmieszczenia i zabezpieczenie stref bezpieczeństwa
 • zgodności z wymaganiami własnymi oraz zewnętrznymi

Zakres umowy obejmuje także testy wiedzy zerowej, analizę konfiguracji i rozwiązań IT.

Przypomnijmy Electrabel Polska jest częścią GDF SUEZ, międzynarodowej grupy przemysłowo-usługowej, aktywnej w obszarach energetyki i środowiska. Grupa GDF SUEZ jest znana na całym świecie jako dostawca kompletnych rozwiązań energetycznych, dostosowanych do potrzeb klientów. Dysponując na całym świecie mocą ponad 60 000 MW, jeste piątym producentem energii w Europie, będąc największym wytwórcą w Belgii i Holandii, a drugim największym producentem we Francji. Jest jednocześnie jedną z niewielu firm obecnych na wszystkich rynkach energetycznych Europy, gdzie rozwija swoją działalność w zakresie tradingu (obrotu hurtowego energią i gazem ziemnym). W obszarze elektroenergetyki działalność GDF SUEZ obejmuje:

 • Sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz produktów i usług energetycznych,
 • Wytwarzanie energii elektrycznej,
 • Trading (obrót hurtowy) energią elektryczną i gazem ziemnym,
 • Zarządzanie i utrzymywanie sieci dystrybucji energii i gazu na zlecenie operatorów tych systemów.

W 2000 roku, Grupa rozpoczęła działalność w Polsce i jest aktywna w obszarach wytwarzania, sprzedaży i obrotu hurtowego energią elektryczną. PBSG współpracuje z Electrabel Polska od 2006r.