2011-01-02

Eksperci PBSG w artykule "Ryzyko w biznesie
można ograniczyć Wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem może uchronić firmę przed
gigantycznymi stratami", który ukazał się w Pulsie Biznesu 20 października
2011.

PBSG
jest wiodącą firmą w zakresie usług doradczych obejmujących analizę i wdrożenie
kompleksowego zarządzania ryzykiem. W 2007 roku eksperci PBSG byli partnerami
merytorycznymi polskiego tłumaczenia COSO II oraz COSO I . Aktywnie uczestniczą
(PBSG odpowiada za tłumaczenia) pracach komitetu technicznego PKN w zakresie
wydania polskiej normy ISO 31000
(Systemowe Zarządzanie Ryzykiem). PBSG wspiera
rozwój widącego oprogramowania do zarządzania ryzykiem Risk Manager .

Wśród
klientów PBSG w zakresie zarządzania ryzykiem znajdują się: Ministerstwo
Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
Agencja Rozwoju Przemysłu, Volkswagen Polska, GDF SUEZ Energia Polska, Dalkia, STOCK,
Tauron EnergiaPro, PSE Operator SA.

 

20_x_2011_pb_erm1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_x_2011_pb_erm_2