e-risk to usługa Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem ERM (ISO 31000, ISO 27001, ISO 22301) będąca wypadkową doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem i najnowocześniejszych technologii.

Pakiet e-risk organizuje proces zarządzania ryzykiem na każdym etapie jego dojrzałości. Oferta cyfryzacji procesu zarządzania ryzykiem Operatora Chmury Krajowej umożliwia Starostwu Powiatowemu znacząco obniżyć całkowite koszty poprzez usunięcie obciążeń operacyjnych, wydatków na sprzęt komputerowy i infrastrukturę oraz bieżące działania związane z IT i szkoleniami personelu.

Rozwiń swoją organizację dzięki e-risk

Wdrożona metodyka

Biblioteki raportów

Baza ryzyk

Zapewnienie zgodności z prawem i normami

Obszary usługi e-risk

null

KONTROLA ZARZĄDCZA

ttttt
null

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

ttttt
null

RODO

ttttt
null

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ttttt
null

COVID-19

(ocena jednostki do pracy w reżimie sanitarnym)
null

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

ttttt

Jesteś zainteresowany?