Dziękujemy za udział w I Kongresie GRC 2015. Przedstawiamy fotorelację. Kongres odbył się 16-17 września 2015 w Warszawie w Hotelu Radisson Blu. Kongres organizowany był przez Fundację Edmunda J. Saundersa IIC Poland Chapter oraz PBSG głównego partnera merytorycznego i pomysłodawcę Kongresu.

[dt_gap height=”30″]

Fotorelacja z I Kongresu GRC (2015)

[dt_gap height=”10″ /]Kongres odbył się 16-17 września 2015 w Warszawie w Hotelu Radisson Blu.  Kongres organizowany był przez Fundację Edmunda J. Saundersa IIC Poland Chapter oraz PBSG głównego partnera merytorycznego i pomysłodawcę Kongresu.
Wydarzenie w trakcie dwóch dni zgromadziło ponad 150 uczestników z sektora publicznego i biznesowego. Przebieg kongresu pozwolił na szczegółowe odniesienie się do aktualnych trendów w zakresie GRC (Governance – Risk – Compliance). Organizatorzy osiągnęli postawiony cel czyli zintegrowanie środowiska osób odpowiedzialnych za obszary zgodności i ryzyka w organizacjach.

[dt_gap height=”10″ /]Wszystkie wykłady oparte zostały na praktycznych przykładach wdrożeń rozwiązań w zakresie GRC. Układ wykładów i wystąpień przybliżył uczestnikom zarówno tematykę GRC, jak i omówił praktyczne aspekty zastosowania konkretnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

[dt_gap height=”10″ /]Wydarzeniem I Kongresu GRC 2015 było wręczenie przedstawicielom Poczty Polskiej SA pierwszego w Polsce certyfikatu ISO 31000 potwierdzającego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikacyjną BSI. Wręczenie certyfikatu poprzedził bardzo ciekawy wykład Pana Andrzeja Wiktorowicza (Poczta Polska SA) w zakresie funkcjonowania GRC w organizacji zatrudniającej 85 tysięcy pracowników. Przygotowanie i wdrożenie systemu z zarządzania ryzykiem wg ISO 31000 w Poczcie Polskiej SA. realizowała PBSG.

[dt_gap height=”30″]
[dt_gap height=”30″]

Kongres prowadzony był przez Andrzeja S. Nartowskiego i Dorotę Łobos (PBSG). Wsród wykładów pierwszego dnia znalazła się także ciekawa prezentacja PBSG dot. wymagań najnowszej normy ISO 19600 – System Zarządzania Zgodnością. (czytaj także MetricStream). 

[dt_gap height=”10″ /]Drugi dzień podzielony został na 3 Warsztaty. Gospodarzem jednego z nich była PBSG. Warsztat Zarządzanie ryzykiem prowadzony przez Dorotę Łobos, Adrianę Fabiańską i Katarzynę Muszyńską cieszył się największą popularnością. Uczestniczyło w nim łącznie ponad 40 osób.

[dt_gap height=”10″ /]Ekspert PBSG Henryk Kocunik z ciekawą analizą przypadków w oparciu o oprogramowanie IDEA w zakresie Revenue Assurance wsparł warsztat w zakresie Nadużyć.

[dt_gap height=”10″ /]Dziękujemy wszystkim uczestnikom I Kongresu GRC 2015 oraz warsztatów za zaufanie i aktywność.

[dt_gap height=”30″]

[dt_gap height=”30″]