DRI, działająca na całym świecie organizacyjna certyfikująca i edukacyjna osiągnęła kolejny poziom rozwoju dzięki certyfikacji już 14 000 profesjonalistów z obszaru zarządzania ciągłością działania.


„Wzrastająca ilość certyfikowanych profesjonalistów wskazuje, iż organizacje coraz większą uwagę przywiązują do zapewnienia ciągłości i odtwarzania kryzysowego” – powiedział Al. Berman, Prezydent i CIO DRI. „Każdego dnia spotykamy się z informacjami o skutkach kryzysów, bez względu na to czy mają one charakter naturalny czy wynikają z ataku cybernetycznego. Posiadanie wiedzy i przeszkolonych pracowników jest niezbędne dla każdej organizacji, aby sprostać kryzysowi i właściwie na niego zareagować.”

DRI przywiązuje obecnie uwagę nie tylko do certyfikacji, lecz również edukacji we wyspecjalizowanych obszarach (np. audytowanie programu BCM, BCM w sektorze publicznym, etc.).

DRI skupia wokół siebie profesjonalistów z całego świata, którzy przygotowują odpowiednie standardy, których celem jest właściwe przygotowanie na kryzys. W ramach porozumienia DRI Poland (reprezentowane przez PBSG) jest wyłącznym przedstawicielem DRI International w Polsce w zakresie certyfikacji i działalności szkoleniowej.

Profesjonaliści DRI Poland tworzą i promują najlepsze praktyki z obszaru zapewnienia ciągłości działania oraz zarządzania kryzysowego. Ponadto DRI Poland współpracuje z DRI International w ramach sieci eksperckich oraz doradczych, których celem jest zbudowanie najlepszych rozwiązań (np. we współpracy z ONZ czy Komisją Europejską).

DRI BCLE 2000 – ostatni kurs DRI w 2016 r.! 21-25 listopada, Warszawa – Czytaj więcej  >