Dobra praktyka dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Dobra praktyka dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Jednym z największych wyzwań obecnego rynku handlu międzynarodowego jest zapewnienie bezpieczeństwa w globalnym łańcuchu dostaw. Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny prezentuje w rodzinie norm ISO 28000 zestaw dobrych praktyk zapewniających bezpieczeństwo w szerokim zakresie (ludziom, produktom, infrastrukturę i wyposażenie włączając w to transport) w stosunku do identyfikacji i zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom i skutkom jakie za sobą niosą. Szczególnie należy zwrócić uwagę na dwie normy:

  • ISO/PAS 28001:2006, Security management systems for the supply chain – Best practices for implementing supply chain security – Assessments and plans
  • ISO/PAS 28004:2006, Security management systems for the supply chain – Guidelines for the implementation of ISO/PAS 28000

Pierwsza z nich pozwala organizacji ocenić i ustalić poziomy ryzyka w wewnętrznym łańcuchu dostaw, co pozwala podejmować właściwe decyzje w odniesieniu do zarządzanego w łańcuchu dostaw ryzyka. Druga pozwala organizacjom zrozumieć wymagania i wdrożyć normę ISO 28001:2005 przy uzyskaniu jak największych korzyści z wdrożenia. Norma pokazuje również obszary integracji z innymi standardami ISO 9001 i ISO 14001.

Standardy mogą być wykorzystane bez względu na wielkość organizacji zajmujących się: produkcją, świadczeniem usług, magazynowaniem czy transportem.