Na czym polega cyfrowa transformacja procesu zarządzania ryzykiem?

Transformacja cyfrowa

W miarę, jak organizacje przechodzą transformację cyfrową, nie tylko dostrzegają korzyści wynikające z szerszego wykorzystania technologii, ale także napotykają konsekwencje rozszerzenia technologii na obszary działalności, które tradycyjnie nie były „cyfrowe”.

Procesy i ich operacje, które są bardziej „analogowe” i ręczne administrowane, nagle ulegają wpływom, takim jak cyberbezpieczeństwo, ryzyka związane z ciągłością działania (pandemia). Do takich należy także proces zarządzania ryzykiem (nierzadko rozproszony strukturalnie i merytorycznie) rozumiany jako kluczowy i niezbędny element w decyzjach zarządów i kierownictwa.

Dodatkowo zwiększone wykorzystanie dużych zbiorów danych zasilających poszczególne etapy takiego procesu (np. zabezpieczenia, incydenty, intensywne zmiany prawne) wymusza na organizacjach wdrażanie cyfrowych rozwiązań pozwalających ograniczyć zagrożenia dla operacji biznesowych (decyzji), a co ważniejsze, zwiększyć szybkość i pewność, z jaką prowadzą swoją działalność.

Cyfrowe procesy zarządzania ryzykiem

Pakiet erisk organizuje proces zarządzania ryzykiem na każdym etapie jego dojrzałości, stanowiąc pomost z innymi procesami w organizacji. Rozwiązanie pomaga w zmniejszeniu czasu i zasobów przeznaczonych na lokalne rozwiązania, w tym na wdrożenia, aktualizacje i inne czynności konserwacyjne systemów, a tym samym zapewnia swoim klientom skupienie się na optymalizacji i rozszerzaniu zintegrowanych programów zarządzania ryzykiem w organizacji. Innowacyjność erisk pozwala zwiększyć wartość dla naszych klientów dzięki zawsze dostępnej, inteligentnej i bezpiecznej platformie z zawsze aktualnymi danymi.

Cyfryzacja procesu zarządzania ryzykiem umożliwia organizacjom wykorzystanie elastyczności, dostępności i skalowalności chmury, co w połączeniu z głębokością i szerokością pakietu erisk, zapewnia kompleksowo i proaktywnie zarządzać ryzykiem. Za pomocą usługi erisk organizacje mogą szybko wdrożyć rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem (np. bezpieczeństwo informacji/cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania/zarządzanie kryzysowe, RODO) i znacząco obniżyć całkowity koszt obecnie wykorzystywanych rozwiązań poprzez usunięcie obciążeń operacyjnych, wydatków na sprzęt komputerowy i infrastrukturę oraz bieżące działania związane z IT.

Kluczowe zalety usługi erisk obejmują:

  • Szybki czas wdrożenia i/lub poszerzania zakresu procesu zarządzania ryzykiem (1 dzień)
  • Elastyczność i skalowalność chmury w celu wspierania zmieniających się w organizacji wymagań odnośnie zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM) i wymagań biznesowych
  • Szybszy dostęp do najnowszych funkcji i funkcjonalności erisk
  • Bieżący dostęp do danych i raportów (mapy ryzyk, mapa incydentów, biblioteki zabezpieczeń, deklaracje stosowania etc).
  • Niski całkowity koszt utrzymania procesu zarządzania ryzykiem (brak potrzeby infrastruktury IT, obsługi IT, obsługi administracyjnej)
  • Automatyzacja w procesie komunikacji w odniesieniu do zdefiniowanych progów akceptowalności ryzyka
  • W wybranych przypadkach dostęp do branżowych bibliotek ryzyk i metodyk zarządzania ryzykiem

Usługa erisk jest wiodącym rozwiązaniem pomagającym organizacjom w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. erisk – czyli oprogramowanie jako usługa jest najlepszym rozwiązaniem dla klientów pragnących wdrożyć proces zarządzania ryzykiem w chmurze.

Usługa PBSG zapewnia organizacjom szybkość i sprawność w zintegrowanym podejściu do zarządzania ryzykiem, z elastycznością i skalowalnością potrzebną do zmieniających się warunków otoczenia oraz do ochrony przed stratami przy jednoczesnym wspieraniu strategicznego rozwoju.

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.