Co oferujemy?

Oferujemy Diagnozę Cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina. Przeprowadzimy audyt, który pozwoli ocenić stan Cyberbezpieczeństwa Twojej jednostki samorządowej. Zidentyfikujemy, przeanalizujemy i ocenimy ryzyka, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo Twojej organizacji. Mamy niezbędne narzędzia i wiedzę, aby sprawdzić, czy Twoja Gmina wykazuje wymaganą odporność na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych.

Przeszkolimy Twój zespół, dzięki szkoleniom podniesiemy świadomość Twoich pracowników, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zapoznamy ich z zagrożeniami oraz procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych i informacji.

Wspieramy rozwój cyfrowych instytucji samorządowych oraz zwiększenie ich Cyberbezpieczeństwa, dlatego oferujemy wszechstronne doradztwo dla Gmin, w tym również wdrożenie KSC wraz z dokumentacją zgodną z wymaganiami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) dla instytucji publicznych. Każdy projekt dostosujemy do Twoich potrzeb i już stosowanych procedur w Twojej organizacji.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy Cyberbezpieczeństwa w Twojej gminie.

Jak działamy?

Audyt Cyberbezpieczeństwa

1. Audyt Cyberbezpieczeństwa

Zbierzemy dane, przeanalizujemy i ocenimy stan rzeczywisty bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz ogólnych standardów Cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do wymagań określonych w formularzu Diagnozy Cyberbezpieczeństwa Gminy. Zastosujemy zarówno analizę dokumentacji, obserwację procesu, jak i wywiady. Na koniec zaprezentujemy wnioski i wskażemy niezgodności z wymaganiami, rekomendację i zakres niezbędnych zmian organizacyjno-technicznych.

Analiza wpływu i szacowanie ryzyka

2. Analiza wpływu i szacowanie ryzyka

Określimy zagrożenia dla procesów organizacji oraz ocenimy, które z nich mogą wywrzeć na nią najbardziej negatywny wpływ i jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Zdefiniujemy stopień podatności Twojej organizacji na zagrożenia oraz określimy, które zasoby i elementy infrastruktury są kluczowe dla jej funkcjonowania. Na tej podstawie ustalimy listę działań mających na celu zabezpieczenie Twojego Urzędu Gminy.

Raport z audytu i analizy ryzyka

3. Raport z audytu i analizy ryzyka

Opracujemy dla Ciebie kompletny raport z audytu, następnie dostarczymy go zgodnie z ustalonym sposobem dystrybucji.Na podstawie zebranych danych i informacji przygotujemy dla Twojej organizacji rekomendacje. Podpowiemy kierunek działań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Twoim Urzędzie Gminy oraz zaproponujemy jak zracjonalizować wydatki na bezpieczeństwo informacji.

Chcemy, aby Twoja organizacja zyskała praktyczne wskazówki, dlatego też raport będzie przygotowany w przyjaznej formie, dodatkowo nasi konsultanci i audytorzy są do Twojej dyspozycji.

Szkolenia i warsztaty Cyfrowa Gmina

4. Szkolenia i warsztaty Cyfrowa Gmina

Zapewniamy szkolenia i warsztaty niezbędne do prawidłowego zrozumienia istoty Cyberbezpieczeństwa i analizy ryzyk. Dzięki temu pracownicy Twojego Urzędu Gminy nabędą praktyczną wiedzę, jak zapewnić wymagany poziomu bezpieczeństwa świadczonej.

Szkolenia w ramach programu Cyfrowa Gmina organizowane są wyłącznie w trybie zamkniętym dla wskazanej grupy Twoich pracowników. Każdy uczestnik szkolenia na koniec otrzyma certyfikat oraz materiały dydaktyczne. Sprawdź program szkolenia zamkniętego: Szkolenie Cyfrowa Gmina.

Chcesz otrzymać wycenę usługi Diagnoza Cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina? Wypełnij formularz!

Co jeszcze oferujemy?

Wspieramy Cyberbezpieczeństwo Urzędów Gmin i rozwój cyfrowych instytucji, dlatego oferujemy wszechstronne doradztwo dla Urzędów Gmin, w tym również wdrożenie KSC wraz z dokumentacją zgodną z wymaganiami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) dla instytucji publicznych. Sprawdź ofertę na inne usługi związane z Cyberbezpieczeństwem.

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie w projektach z cyberbezpieczeństwa nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat w realizacji projektów w różnych branżach i wielkości organizacji.
Usługi szyte na miarę

Usługi szyte na miarę

Wdrażamy cyberbezpieczeństwo uwzględniając oczekiwania i potrzeby Twojej organizacji.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Wycena i harmonogram realizacji usług cybersecurity dostosujemy do Twoich możliwości budżetowych.
Biznesowe podejście

Biznesowe podejście

Stawiamy na praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa, które jest osadzone i dostosowane do polskich realiów.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej