„Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu” publikacja z udziałem PBSG

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją interdyscyplinarnego podręcznika naukowego „Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu”, którego współautorem jest wiceprezes PBSG SA, dr Marcin Rojszczak. Publikacja jest omówieniem najważniejszych obszarów związanych z zagadnieniem cyberbezpieczeństwa, odnoszący się do aktualnych regulacji prawnych. Rozdziały napisane przez dr Marcina Rojszczaka, wspólnika PBSG dotyczyły cyberbezpieczeństwa z perspektywy przedsiębiorcy (głównie rodzina norm ISO 27001) oraz cyberbezpieczeństwa w prawie łączności elektronicznej.

Opis publikacji

Postępująca cyfryzacja oraz globalizacja e-usług prowadzi do stałego wzrostu zainteresowania problematyką cyberbezpieczeństwa. Staje się ona przedmiotem uwagi zarówno ze strony organizacji międzynarodowych, władz publicznych, ale również – a często przede wszystkim – przedsiębiorców oraz użytkowników, korzystających na co dzień z wielu usług świadczonych w Internecie.

Cyberbezpieczeństwo jest przedmiotem analiz zarówno w naukach prawnych, technicznych jak i stosunkach międzynarodowych czy wojskowości. W każdej z tych dziedzin rozważane są różne zagrożenia oraz dyskutowane odmienne zabezpieczenia. W efekcie dochodzi do rozmycia znaczeniowego pojęcia cyberbezpieczeństwa, skutkującego także trudnością w precyzyjnym zdefiniowaniu jego zakresu.

Celem niniejszej publikacji jest wprowadzenie w zarys problematyki cyberbezpieczeństwa. Praca została zaplanowana jako interdyscyplinarny podręcznik akademicki, zawierający omówienie najważniejszych obszarów – takich jak cyberbezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo cyfrowego obrotu gospodarczego, cyberbezpieczeństwa przedsiębiorcy oraz obywatela.  W publikacji odniesiono się do aktualnych regulacji prawnych – takich jak rozporządzenie 2016/679 (RODO) oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Przedstawiano także omówienie uznawanych międzynarodowo standardów z rodziny ISO/IEC 27000 w obszarze zarządzania ryzykiem oraz budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Osoby zainteresowane informatyką śledczą odnajdą z kolei analizę aktualnych przepisów prawnokarnych związanych z obszarem przestępstw komputerowych, jak również zalecenia związane z procesem zabezpieczania dowodów elektronicznych (computer forensic).

Podręcznik jest także zalecanym materiałem dydaktycznym na studiach podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, mogą przeprowadzać audyty o jakich mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Z uwagi na interdyscyplinarne ujęcie tematu, publikacja adresowana jest do szerokiego grona praktyków, pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę w obszarze cyberbezpieczeństwa.  Może stanowić nie tylko cenną pomoc dydaktyczną dla studentów prawa oraz informatyki, ale również wartościowe źródło wiedzy dla specjalistów na co dzień zajmujących się zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa IT.

Aktualnie książkę można zamówić tutaj.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie