15.05.2020

12:00

COVID-19 – Jak zarządzać organizacją w dobie globalnego kryzysu – część 4

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „COVID-19 czyli zarządzanie w dobie kryzysu”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i tym razem podejmiemy kluczowe dla Państwa organizacji tematy, które wskazali uczestnicy poprzednich webinariów w wypełnionych ankietach.
Podczas najbliższego spotkania chcemy podsumować  dotychczasowe rozważania i zastanowić się w jaki sposób przygotować się do wyjścia z kryzysu oraz czego nauczył nas kryzys wywołany koronawirusem COVID-19 .
W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia projektowe w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego, podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć powielania błędów innych. Podczas webinarium poruszymy zagadnienia tj.
 • Powrót do normalnej działalności.
 • Gotowość na kolejne kryzysy.
 • Zarządzanie ryzykiem a ryzyko pandemii.
Podczas omawiania poszczególnych zagadnień postaramy się udzielić odpowiedzi na pytania tj.:
 • Czy systemowe podejście do zarządzania kryzysowego ma sens? Jakie korzyści ze sobą niesie?
 • Czy powinniśmy się przygotować na kolejne kryzysy?
 • W jaki sposób monitorować zdarzenia, nie tylko związane z pandemią?
 • W jaki sposób należy zaktualizować plany ciągłości działania?
 • Czy możemy mówić o powrocie do normalności?
 • Jak przygotować się do powrotu do normalnej działalności? Na co należy zwrócić uwagę?
 • W jaki sposób dotychczas analizowano ryzyko pandemii?
 • Czy ryzyko pandemii powinno być uwzględnione w rejestrze ryzyka organizacji?
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany audytor wiodący ISO 22301, Menadżer Ryzyka ISO 31000, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 27001. Świadczy usługi doradcze, analityczne i szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, bezpieczeństwa informacji w oparciu o najpopularniejsze międzynarodowe standardy. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania jakością, ciągłości działania, kontroli zarządczej, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, modelowania procesów. Pełni wiodącą rolę w projektach wdrożeniowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem (e-risk). W swej dotychczasowej karierze zrealizowała z sukcesem ponad 130 projektów wdrożeniowych oraz przeprowadziła ponad 250 szkoleń w organizacjach sektora prywatnego oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
Absolwentka Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej, Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Informacji” Akademii Obrony Narodowej. Od 1991 roku związana z rynkiem usług telekomunikacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony przychodów, wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych, a także wyjaśniania incydentów bezpieczeństwa związanych z ochroną informacji. Współpracując z firmami telekomunikacyjnymi zdobyła wiedzę w obszarze zarządzania kryzysowego i ciągłości działania w odniesieniu do ISO 22301, w tym ochrony infrastruktury krytycznej, ściśle współpracując z obszarami technologicznymi IT i NT, ochrony fizycznej oraz bezpieczeństwa pożarowego. Doświadczenie zawodowe zamierza wykorzystać kierując swoje zainteresowania w stronę praktycznego wdrożenia zabezpieczeń informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zapewnienia ciągłości działania. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001 Nr Credential ID 641/ISMS/17 BSI oraz CBCP – Certyficate of completion Business Continuity Planning Certyfikat (DRI).
Zapisz się już dziś i weź udział w naszym webinarium, aby zwiększyć szanse na przetrwanie swojej organizacji w dobie globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.