COSO II w EnergiaPro

Dobiegł końca projekt realizowany przez PBSG dla  EnergiaPro Grupa Tauron SA w zakresie opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (m. in. w oparciu o COSO II).

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, a także zmiany na rynku energii w Polsce i na świecie, EnergiaPro Grupa Tauron SA z końcem 2007r. podjęła decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem. Do współpracy w realizacji zadania zaproszono PBSG.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem w EnergiiPro oparta została o filozofię opracowaną przez amerykańską organizację COSO, a zawartą w dokumencie „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa” (COSO II). Konsultanci PBSG rozpoczęli pracę od identyfikacji i skatalogowania najistotniejszych ryzyk na jakie narażona jest nasza organizacji (audyt zerowy). Kolejnym krokiem było przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów, podczas których PBSG zaproponowała model zarządzania ryzykiem na podstawie którego przeprowadzono kompleksową ocenę ryzyka oraz zadecydowano o sposobie postępowania z ryzykami nieakceptowalnymi.

Etapem podsumowującym projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem było przeprowadzenie audytów kontrolnych oraz opracowanie wytycznych do budowy strategii zarządzania ryzykiem oraz doskonalenia systemu. Wszystkie prace związane z identyfikacją, analizą i zarządzaniem ryzykiem były wykonywane przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych Smart Risk.

Przypomnijmy EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. posiada 11 procentowy udział w rynku dystrybucji energii w Polsce i jest jedną z największych i najważniejszych spółek sektora, drugim co do wielkości przedsiębiorstwem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz jednym z najważniejszych pracodawców w regionie zatrudniającym ponad 6 tys. wykwalifikowanych pracowników.