Certyfikaty ISO 20000 na świecie

Rosnąca liczba certyfikatów ISO 20000 na świecie

W grudniu 2005, na podstawie brytyjskiego standardu BS 15000 wydana została norma ISO/IEC 20000 dotycząca zarządzania usługami IT. Wraz z pojawieniem się międzynarodowego standardu, organizacje na całym świecie rozpoczęły procesy dostosowawcze funkcjonujących systemów zarządzania IT na zgodność z wymaganiami ISO 20000.

Według aktualnych danych, do chwili obecnej (grudzień 2006) 89 organizacji otrzymało certyfikaty zgodności z ISO 20000. To stosunkowo dużo, porównując do pierwszych lat rozwoju ISO 9001 czy ISO 27001. W zdecydowanej większości certyfikacją są zainteresowane organizacje z sektora nowych technologii (np. IBM, Fujitsu Services) a także korporacyjne departamenty IT (np. ING Service Centre, Northrop Grumman Information Technology Ltd) – czyli dotychczasowi odbiorcy wytycznych ITIL. Uzyskanie certyfikatu ISO 20000 jest przez nie postrzegane jako dowód na zarządzanie obszarem informatyki zgodnie z najlepszymi światowymi standardami.

Największą ilością certyfikatów na zgodność z wymaganiami ISO 20000 charakteryzują się firmy brytyjskie (między innymi Lloyds IT Service Delivery, BT Global Services), do których należy 25% całkowitej liczby certyfikatów przyznanych na świecie. Systemowe zarządzanie usługami IT jest również silnie doceniane na Dalekim Wschodzie, gdzie organizacje w Indiach, Korei Południowej i Japonii uzyskały w kolejności 18%, 13% i 11% ogółu certyfikatów. W Europie (nie licząc Wielkiej Brytanii) ISO/IEC 20000 stopniowo wzmacnia swoją pozycję – europejskie firmy są w posiadaniu 22% światowej liczby certyfikatów.