2011-10-09

Centrum Informatyczne Edukacji (Ministerstwo Edukacji
Narodowej) i PBSG podpisało umowę na wdrożenie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC
27001.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług
doradztwa w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Projekt będzie
realizowany wg etapów:

I. Diagnoza przedwdrożeniowa

 • plan
  projektu
 • analiza
  dokumentacji
 • audyt
  wstępny
 • opracowanie
  raportu

II. Szkolenia

 • przygotowanie
  materiałów
 • prezentacja
  dla kierownictwa
 • szkolenie
  dla Grupy Wdrożeniowej

III. Zarządzanie ryzykiem

 • metodyka
  analizy ryzyka
 • klasyfikacja
  informacji
 • opracowanie
  analizy ryzyka
 • opracowanie
  planów postępowania z ryzykiem

IV. Budowa dokumentacji

 • opracowanie
  dokumentacji w zakresie SZBI
 • doradztwo
  w zakresie spełnienia wymagań prawnych związanych z danymi osobowymi przez
  System Informacji Oświatowej

V. Wdrożenie systemu

 • przygotowanie
  szkoleń
 • szkolenia
  z dokumentacji dla kluczowych pracowników
 • szkolenie
  dla audytorów

VI. Doskonalenie systemu

 • nadzorowanie
  realizacji audytów wewnętrznych
 • udział
  w ponownej ocenie ryzyka oraz przeglądzie zarządzania

VII. Asysta w certyfikacji


 • udział
  konsultantów w zewnętrznych audycie certyfikacyjnym
 • opracowanie/zweryfikowanie
  propozycji działań poaudytowych

Centrum
Informatyczne Edukacji  działa na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 2/86 Ministra Oświaty
  i Wychowania z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informatyki
  Ministerstwa Oświaty i Wychowania;
 • Zarządzenia Nr 8 Ministra Edukacji i
  Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum
  Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;
 • Zarządzenia Nr 17 Ministra Edukacji
  Narodowej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Centrum
  Informatycznemu Edukacji.

Centrum jest
państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.