CBiDGP ISO 27001

PBSG podpisała umowę na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

Projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 obejmuje wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń pozwalających na zbudowanie i wdrożenie mechanizmów organizacyjnych dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w ramach CBiDGP.

Celem projektu jest:

  1. Opracowanie dokumentacji systemu bezpieczeństwa informacji zgodnego z ISO 27001
  2. Opracowanie, wdrożenie i przeprowadzenie analizy ryzyka
  3. Doradztwo w zakresie integracji dokumentacji ISO 27001 i ISO 9001 w oprogramowaniu do zarządzania dokumentacją Smart
  4. Szkolenia pracowników, audytorów wewnętrznych
  5. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
  6. Pomoc w wyborze jednostki certyfikacyjnej
  7. Przygotowanie CBiDGP do procesu certyfikacji na zgodność z ISO 27001

Projekt zgodnie z planem ma się zakończyć w grudniu 2010.

CBiDGP jest  wiodącą w Polsce jednostką rzeczoznawczą ds. ruchu zakładu górniczego z upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Posiada pełne spektrum upoważnień rzeczoznawczych. Badania środowiska pracy i środowiska naturalnego wykonują laboratoria badawcze posiadające certyfikat akredytacji PCA potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Badania techniczne wykonuje zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny.