Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni w Administracji – czyli jak zapewnić poprawność ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, obiektów i instalacji wykorzystywanych do realizacji konstytucyjnych zadań Państwa względem obywateli oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dla kogo? Jak spełnić wymagania? W czerwcu 2013 Rada Ministrów przyjęła Politykę Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa  infrastruktury państwa, tj. zapewnienie poprawności i ciągłości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, obiektów i instalacji wykorzystywanych do realizacji konstytucyjnych zadań Państwa względem obywateli oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.   Adresatami Polityki są wszyscy użytkownicy cyberprzestrzeni w Polsce i…

Ramy dla systemów teleinformatycznych w Administracji Publicznej. Dla kogo? Jak spełnić wymagania?

W dniu 16 grudnia 2011 Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram interoperacyjności. Celem tego dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce aktem, który regulować ma kwestie ramy interoperacyjności jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany…

Członkowie Komitetu Technicznego nr 6 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wybrali PBSG do tłumaczenia normy ISO 31000 – System Zarządzania Ryzykiem.

Członkowie Komitetu Technicznego nr  6  w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wybrali PBSG do tłumaczenia normy ISO 31000  – System Zarządzania Ryzykiem. W dniu 25 czerwca 2010 w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się spotkanie członków Komitetu Technicznego nr 6 ds. Zapewnienia Jakości. Celem spotkania było omówienie działań w zakresie rozpoczynającego się projektu wprowadzenia polskiej wersji normy…

PBSG i Ernst &Young przedstawiają wyniki badań nt. stanu zarządzania ciągłością działania w wybranych firmach i instytucjach działających na polskim rynku – nowy temat tygodnia.

Działając na wolnym rynku nie jest możliwe całkowite odseparowanie się od pozostałych przedsiębiorstw, dlatego też nieustannie jesteśmy porównywani do innych. Zapewne również w kontekście zarządzania ciągłością działania zastanawiali się Państwo nad stanem zaawansowania procesu w innych firmach. Dostępnych danych na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do polskiego rynku, nie ma zbyt wiele. Postanowiliśmy więc wykorzystać…

PBSG i Ernst &Young przedstawiają wyniki badań nt. stanu zarządzania ciągłością działania w wybranych firmach i instytucjach działających na polskim rynku.

Działając na wolnym rynku nie jest możliwe całkowite odseparowanie się od pozostałych przedsiębiorstw, dlatego też nieustannie jesteśmy porównywani do innych. Zapewne również w kontekście zarządzania ciągłością działania zastanawiali się Państwo nad stanem zaawansowania procesu w innych firmach. Dostępnych danych na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do polskiego rynku, nie ma zbyt wiele. Postanowiliśmy więc wykorzystać…

PBSG wraz z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej wydaje najpopularniejsze opracowanie w zakresie budowy struktur audytu i kontroli wewnętrznej COSO I.

PBSG wraz z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej wydaje najpopularniejsze opracowanie w zakresie budowy struktur audytu i kontroli wewnętrznej COSO I. Premiera publikacji odbędzie się na VII  Międzynarodowym Kongresie 17-19 września 2008 w  Krakowie  “Audyt i Kontrola Wewnętrzna a Zarządzanie Ryzykiem, Ład Korporacyjny i Compliance – Delivering the Future”  (więcej nt Kongresu…>> ) Każda jednostka gospodarcza musi się liczyć…

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem PBSG w miesięczniku finansowym “Bank” pt. Strategiczny departament w trudniejszych czasach”.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem PBSG w miesięczniku finansowym “Bank” pt. Strategiczny departament w trudniejszych czasach”. Artykuł ukazał się w Raporcie specjalnym: “Horyzonty Bankowości 2008”. Eksperci PBSG wskazują na rozwiązania największego problemu w zakresie bezpieczeństwa w firmie sektora finansowego, czyli jak z apewnić bezpieczeństwo świadczonych usług na wymaganym poziomie przy ograniczeniach organizacyjnych i budżetowych.…

Wydawnictwo Verlag Dashofer publikuje opracowanie przygotowane przez ekspertów PBSG dotyczące najpopularniejszego modelu zarządzania ryzykiem COSO II. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Struktura ramowa.

Interpretację założeń modelu COSO II dokonaną na podstawie publikacji przez PBSG zamieszczono w najnowszej aktualizacji  publikacji Verlag Dashofer. Przypomnijmy, że jest to kolejne opracowanie przygotowane przez PBSG, która na łamach wydawnictwa dzieli się doświadczeniami z realizacji projektów doradczych oraz wdrożeń rozwiązań informatycznych obecnie dla największych firm i urzędów administracji państwowej w Polsce.   Więcej na…