ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań +48 61 826 11 52

ISO 27001:2022: czym są nowe wymagania i jak skutecznie je wdrożyć?

czytaj więcej

Wywiad: Dariusz Orman – Lider ERM

czytaj więcej

Praktyczne podejście do planów ciągłości działania.

czytaj więcej

Wywiad: Paweł Zanin – Lider ERM

czytaj więcej

Dyrektywa o sygnalistach – jak zapewnić zgodność?

czytaj więcej

Zmiany dla organizacji w kontekście dyrektywy NIS 2

czytaj więcej

Wywiad: Krzysztof Szczepański – Lider ERM

czytaj więcej

Wywiad: Małgorzata Boroń – Lider ERM

czytaj więcej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w urzędzie o charakterze nadzoru finansowego.

czytaj więcej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji o strategicznym charakterze.

czytaj więcej

Wywiad: Justyna Mizera i Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska – Lider ERM

czytaj więcej

Wykorzystanie systemu zarządzania ryzykiem w dobie kryzysu energetycznego w Polsce.

czytaj więcej

Wywiad: Adam Grys – Lider ERM

czytaj więcej

Wywiad: Łukasz Żelaznowski – Lider ERM

czytaj więcej

Budowa planów ciągłości działania i procedur awaryjnych.

czytaj więcej

Analiza BIA i analiza ryzyka w zarządzaniu ciągłością działania.

czytaj więcej

Jak wojna w Ukrainie wpływa na zarządzanie ryzykiem w organizacjach w Polsce?

czytaj więcej

Wstęp do tematu zarządzania ciągłością działania.

czytaj więcej

Znaczenie ciągłości działania w Cyberbezpieczeństwie.

czytaj więcej

Wywiad: Paweł Zach – Lider ERM

czytaj więcej

Analiza ryzyka w organizacji ochrony zdrowia.

czytaj więcej

Zbudowanie Procesu Analizy Ryzyka w Spółce Giełdowej o międzynarodowym charakterze.

czytaj więcej

Wywiad: Agnieszka Gębicka – Lider ERM

czytaj więcej

Wyzwania stawiane przed jednostkami służby ochrony zdrowia w zakresie KSC.

czytaj więcej