Business Case na żywo: Praktyczne wdrożenie korporacyjnego zarządzania ryzykiem w giełdowej spółce Colian

Środa 10 lipca, godzina 11.00 – 12.30

Business Case na żywo: Praktyczne wdrożenie korporacyjnego zarządzania ryzykiem w giełdowej spółce Colian SA prezentuje Manager ds. Oceny Ryzyka Colian SA – Robert Szyszko

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego modelu zarządzania ryzykiem w ramach grupy kapitałowej, który miał się stać podstawą analizy ryzyka strategicznego.

Co zrealizowano: Opracowano rozwiązania z zakresu modelu zarządzania ryzykiem opartego o najpopularniejszy model w tym zakresie COSO II i ISO 31000. Wszystkie prace projektowe od samego początku realizowano z wykorzystaniem platformy e-risk. Narzędzie stało się podstawą do opracowania rozproszonego modelu zarządzania ryzykiem strategicznym wspierającego rozwój mechanizmów zarządzania ryzykiem i środków kontroli. W oparciu o przyjętą koncepcję zaprojektowano i wdrożono mechanizmy mające na celu precyzyjną ocenę ryzyk. W ramach projektu pogłębiono analizę dotyczącą wyceny ryzyk i ich zabezpieczeń.

Korzyści: Innowacyjny i zautomatyzowany model zarządzania ryzykiem strategicznym w ramach Grupy Kapitałowej spółki notowanej na GPW. Opracowanie m.in. biblioteki ryzyk, zbioru rekomendacji oraz wytycznych dla planów postępowania (optymalizacji) ryzyk.

COLIAN SA jest grupą kapitałową producentów słodyczy spod znaku Jutrzenki, Goplany, Kaliszanki oraz firmy Ziołopex – producenta, eksportera i importera przypraw, herbat oraz bakalii. Suma doświadczeń, technologii oraz potencjałów produkcyjnych współdziałających ze sobą firm, pozwoliła osiągnąć COLIAN SA pozycję jednego z największych producentów słodyczy na polskim rynku i zdobyć silną pozycję na rynku przypraw.

Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 2 000 pracowników ,w zakładach w Bydgoszczy, Poznaniu, Kaliszu i Wykrotach i Lublinie. Wytwarza codziennie blisko 250 rodzajów słodyczy, przypraw, bakalii i herbat. Należą do nich czołowe marki branży FMCG:

 • WafleFamilijne;
 • Jeżyki;
 • żelki Akuku!;
 • galaretka Mella;
 • czekolada Goplana;
 • Rajskie Mleczko;
 • karmelki Brando;
 • Grześki;
 • Solidarność;
 • przyprawy Appetita (w tym Warzywna);
 • bakalie Ziołopex.

Produkty Grupy Colian SA są obecnenie tylko w państwach należących do Unii Europejskiej, ale także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Bliskim Wschodzie.

Webinarium: Business Case na żywo: Praktyczne wdrożenie korporacyjnego zarządzania ryzykiem w giełdowej spółce Colian SA Środa 10 lipca, godz. 11.00 prezentuje Manager ds. Oceny Ryzyka Colian SA – Robert Szyszko

Informacja o prelegencie:

Robert Szyszko Manager ds. Oceny Ryzyka w Grupie Kapitałowej Colian S.A. 30 letnie doświadczenie zawodowe w tym ponad 20 lat w branży FMCG a od 15 lat w firmach właściciela Colian S.A.. W 1998 roku wprowadził system logistyczny w spółce Ziołopex w Piątku Małym k/Kalisza, który obejmował zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem zapasami surowców i wyrobów gotowych a także planowanie produkcji przypraw. Jako Kierownik Projektu wdrożył w 2003 roku zintegrowany system klasy MRP MFG PRO firmy QAD w nowej spółce Ziołopex Wykroty. Pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Jakością i aktywnie przygotowywał organizację do wdrożenia Systemu ISO 2000 9001 oraz HACCP projektując procesy w nowo powstającej spółce. Równolegle z wdrożeniem MFG PRO zaprojektował i wdrożył system controllingowy oparty o narzędzia informatyczne firmy QAD, za który został wyróżniony nagrodą za najlepsze wdrożenie roku. Od 2003 do połowy 2011 roku zajmował stanowisko Kierownika Działu Controllingu tworząc między innymi system informacyjny dla kierownictwa spółki, organizując dział controllingu w Grupie Kapitałowej Colian S.A.,  uczestniczył w Komitecie Sterującym przy wdrożeniu systemu SAP.

Od połowy 2011 roku objął stanowisko Managera ds. Oceny Ryzyka i wdrażał Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Colian S.A. Ukończył w grudniu 2011 roku kurs dla Risk Managerów zorganizowany przez Polrisk.